Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.097.948

"neoprávněný" odběr el. energie

Odesláno: 
Otevřeno 831 x
1 odpověď
 
Dobrý den, čelíme obvinění z neoprávněného odběru el. energie ze strany ČEZu. Najatá firma u nás zjistila černý odběr a celá věc byla předána Policii. Zhruba před 20 lety jsme si nechali odborně zapojit kotlík na vytápění našeho domu el. energií. Tchán, který dnes (02.06.2018) již nežije zajistil odborníka, požádal pracovníka tehdejšího VČE o odplombování a po provedeném zapojení opět pracovník VČE přijel, zapojení zkontroloval a řádně zaplomboval. Policie na základě provedených výslechů nás neurčila ani neobvinila z neoprávněného odběru. Nic jsme vůbec netušili, že je kotlík špatně zapojený a hlavně si celou věc měl pracovník VČE řádně převzít než provedl zaplombování. VČE nám tento odběr povolil. Nyní nám přišla faktura za náhradu škody od roku 2006, tj. od doby poslední výměny elektroměru. Podotýkám, že každý rok chodili pracovníci jak VČE, tak nyní ČEZu odepisovat stav elektroměru a nikdy nikdo na nic neupozornil, plomby nebyly porušené. Jak se prosím bránit, když z naší strany k pochybení nedošlo. Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

uplatňuje-li po Vás poskytovatel energie náhradu škody od roku 2006, je velice pravděpodobné, že mohlo dojít k promlčení části takového nároku. Dále v případě, že Vás dodavatel elektřiny vinní z neoprávněného odběru elektřiny měl by Vám uvést, v jakém Vašem jednání spatřuje daný neoprávněný odběr. V § 51 zákona 458/2000 Sb. , energetický zákon, je přesně vymezeno, co se rozumí neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy:

(1) Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je
a) odběr bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,
b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění,
c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
e) odběr měřený měřicím zařízením,
1. které prokazatelně nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily,
2. které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
3. které prokazatelně vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,
f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy,

Vzhledem k výše uvedenému Vám doporučuji obrátit se na advokáta ve Vašem okolí, který bude mít možnost si všechny Vámi doložené podklady prostudovat. Jejich seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz.