Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.229

nemoc z povolání

Odesláno: 
Otevřeno 1159 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 8/2005 pracuji u stejné firmy, v 11/2008 jsem prodělala operaci na pr. ruce-karpály, od 2015 mě začly bolet ruce nějak víc, podle podnik. lékaře práce schopná, Letos (2018) v 1/2018 jsem se rozhodla zajít na odd. prac. lékařství, kde po změření mi napsali, že splňuji kriteria pro ohrožení nemoci z povolání a že současně zpětně mohu uplatnit i nemoc z povolání na základě zprávy z 9/2006, kde je naměřeno střední postižení. Proběhlo šetření v podniku s KHS, kdy mi bylo řečeno, že nemoc z povolání nemůže být vyžadována, protože protokoly z měření nejsou a podmínky práce nelze objektivizovat, neboť tato práce již neexistuje ani simulovat na obdobné práci (vyrábí se teď něco jiného). Zajímalo by mě, zda je to tak správně, opravdu podnik nemusí archivovat záznamy ze své výroby? Bohužel jsem nevěděla, že bych mohla vyžadovat nějakou nemoc z povolání, neupozornil mě na to ani můj praktik, ani závodní lékař, neurolog.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

nemoc z povolání je nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů anebo akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek. Ne každá nemoc, která vzniká nebo se zhoršuje v souvislosti s vykonávanou prací zaměstnance, je nemocí z povolání, s níž je spojeno zákonné právo na odškodnění. Posouzení charakteru onemocnění spočívá v několika základních předpokladech:
• Dané onemocnění musí být uvedeno v tzv. seznamu nemocí z povolání. Nemoc, která zde uvedena není, nemůže být za nemoc z povolání uznána.
• Onemocnění musí dosahovat určitého stupně klinické závažnosti a musí být prokázáno, že postižená osoba pracovala v prostředí a za podmínek, při nichž podle současných lékařských znalostí může daný druh onemocnění vzniknout. Zda mohou mít konkrétní pracovní podmínky vliv na vznik nemoci z povolání, posuzuje na základě měření příslušná krajská hygienická stanice.
• Dalším nezbytným předpokladem je příčinná souvislost mezi utrpěnou škodou a posuzovaným jednáním.
Vzhledem k tomu, že krajská hygienická stanice nemůže provést ověření podmínek vzniku onemocnění z důvodu změny výroby, nebudete schopna splnit požadavky pro uznání nemoci z povolání.
Doporučuji Vám se obrátit v dané situaci na advokáta ve Vašem okolí, který by Vás mohl v dané záležitosti zastupovat a byl schopen po bližším seznámení se všemi podklady jiným způsobem prokázat, že jste pracovala v prostředí a za podmínek, při nichž může daný druh onemocnění vzniknout. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz