Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.085.200

Nekomerční překlad knihy

Odesláno: 
Otevřeno 445 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je to s autorskými právy, pokud přeložím knihu do češtiny a rozešlu ji svým přátelům a oni ji případně budou dále šířit mezi své přátele.
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud jde o překlad, který není jen mechanický, je každý překlad autorského textu považován za tvůrčí činnost a vzniká Vám k němu autorské právo. Problém však nastává v tom, že při překládání díla potřebujete souhlas jeho autora, pokud se nejedná o tzv. volné dílo napsané před více než 70 lety.

Bez souhlasu autora lze dílo užít pouze pro vlastní potřebu. V případě, že by šíření takového překladu se vymklo Vaší kontrole, mohl by se autor dané knihy domáhat i nároku na náhradu škody.

Máte-li zájem o překlad knih, zvažte spolupráci s některým z nakladatelství.
 
Dobrý den, jen stručně. Pracuji ve firmě kde pracuji 7 let a nastupovala jsem se zdravýma rukama. Teď po sedmi letech mám karpální tunely v obou rukou a už 5 měsíců marodím. Teď mě čeká operace obou rukou. Mám nárok na uznání trvalého následku z práce a na nárok na nějaké odškodné od zaměstnavetele?
 
Dobrý den,
dle nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, se za nemoci z povolání považují nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.
Onemocnění musí být na seznamu nemocí z povolání, který vydává vláda.
Onemocnění musí dosahovat určitého stupně klinické závažnosti a musí být prokázáno, že postižená osoba pracovala v prostředí a za podmínek, při nichž podle současných lékařských znalostí může daný druh onemocnění vzniknout. Zda mohou mít konkrétní pracovní podmínky vliv na vznik nemoci z povolání, posuzuje na základě měření příslušná krajská hygienická stanice.
Domníváte-li se, že trpíte nemocí z povolání, navštivte svého praktického lékaře a poraďte se s ním, aby Vás poslal na specializované zdravotnické pracoviště, poskytující služby v oboru pracovního lékařství, které je oprávněno uznávat nemoci z povolání. Zde Vám vypracují lékařský posudek o neuznání/uznání nemoci z povolání, který bude předán Vašemu zaměstnavateli.