Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.114.784

majetkové vypořádání rod. domu

Odesláno: 
Otevřeno 616 x
1 odpověď
 
Dobrý den. S expřítelem jsem postavila rodinný dům, kolaudovaný v roce 2007. Na počátku v r. 2004 jsem investovala 1 mil. Kč, který jsem dostala darem od své matky. Na dostavbu byl dále čerpán můj úvěr ze stav. spoření 400 tisíc (dosud splácím) a dále pak společné fin. prostředky (měli jsme srovnatelné platy). V katastru nemovitostí jsme zapsáni jako podíloví spoluvlastníci, každý 1/2. Dům má hodnotu 4,5 mil. Kč. Rozešli jsme se a expřítel dal vypořádání k soudu s tím, že mě chce vyplatit polovinou, mou investici popírá. Mám nárok kromě své poloviny žádat vypořádání investice 1 mil. Kč v rámci tohoto soudního sporu a zda pro úspěch bude dostačující předložení mých bankovních výpisů, kde je evidentní postupné čerpání s časovou shodou, prohlášení, že jinam jsem neinvestovala (nic jiného nevlastním) a čestné prohlášení či svědectví matky, že tyto finance byly vloženy do stavby domu a dále poukázání na skutečnosti, že expřítel žádné prostředky neměl? Faktury a prodejky za stav. materiál a stav. práce bohužel nemám, těchto se v dosud společně obývané nemovitosti zmocnil expřítel. Mám pouze jedinou, která byla hrazena převodem. Mockrát Vám děkuji za odpověď a za Váš čas.
 
Dobrý den,
chápu Vaši situaci a v případě, že by se Vám podařilo prokázat, že jste výstavbu domu z větší části financovala Vy, narazila byste na promlčení Vašeho nároku z titulu bezdůvodného obohacení, pokud jste s expřítelem neměli například sepsanou smlouvu o půjčce finančních prostředků na jeho podíl.

Dále píšete, že splácíte úvěr ze stavebního spoření, který byl, pokud tomu dobře rozumím použit na dostavbu rodinného domu.

Vzhledem k tomu, že majetkové poměry mezi nesezdanými páry naše právní úprava neřeší a s ohledem na krátkou dobu bezdůvodného obohacení, začala judikatura soudu v určitých případech posouvat začátek promlčecí lhůty z bezdůvodného obohacení.

Z tohoto důvodu Vám doporučuji obrátit se na advokáta ve Vašem okolí, který by po podrobném prostudování Vámi předaných podkladů Vám byl schopen říct, zda ve Vašem případě došlo již k promlčení daného nároku nebo je možnost některý z nároku vůči expříteli uplatnit. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.

S ohledem na zahájené řízení ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví doporučuji tuto záležitost řešit, co nejdříve, resp. dříve než dojde k vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem.