Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.738

Věcné břemeno čez

Odesláno: 
Otevřeno 2272 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, chtěla bych se zeptat - na mém pozemku zhruba v roce 2000 byl bez mého vědomí, než jsme přišli z práce, postaven od ČEZu sloup vysokého napětí a postavené dvě rozvodné skříně. O tomto počinu jsme nebyli nijak informování, ani jsme nepodepsali žádný souhlas. Proto se ptám, na co mám nárok, tzn. mohu po ČEZu vymáhat nějakou "peněžní" náhradu? Potřebuji kolem pozemku postavit plot, tudíž bude mít ČEZ omezený přístup na pozemek, jak mám vzniklou situaci řešit? Moc děkuji za radu.
 
Dobrý den,

doporučuji se podívat do katastru nemovitostí a nechat si vyhotovit výpis z listu vlastnictví vztahující se k pozemku, na kterém máte postaven sloup vysokého napětí. V případě, že je k tomuto Vašemu pozemku zapsáno věcné břemeno ve prospěch společnosti, můžete si nechat vyhotovit kopii této listiny, ze které zjistíte, na základě jakého právního důvodu došlo k omezení Vašeho vlastnictví.

V případě, že věcné břemeno (resp. služebnost inženýrské sítě) na listu vlastnictví nenaleznete, vzhledem k tomu, že bylo vedení vysokého napětí na předmětném pozemku zřízeno před 1. 1. 2001, došlo nejspíše k pochybení provozovatele přenosových soustav.
Vyjde-li najevo, že věcné břemeno k předmětnému pozemku dosud zřízeno nebylo, můžete s provozovatelem přenosové soustavy zahájit jednání o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Nebudou-li Vám navržené smluvní podmínky (zejména výše úplaty za zřízení služebnosti) vyhovovat, můžete smluvní zřízení služebnosti odmítnout. V takovém případě bude provozovatel přenosové soustavy oprávněn navrhnout u místně příslušného vyvlastňovacího úřadu zahájení vyvlastňovacího řízení.
Co se týče stavby plotu, byla bych obezřetnější, neboť kolem zařízení elektrizační soustavy se nachází ochranné pásmo určené k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
 
Dobrý den, v 70. letech přes náš pozemek tehdy Telecom, dnes (13.07.2018) O2 zakopali kabel, bez souhlasu vlastníků během jejich pobytu na dovolené, v katastru věcné břemeno není, na obci k informacím o pozemcích lze vedení kabelu dohledat (zakresleno společností O2), při stavebních pracích, kdy jsme v minulosti při výkopu žumpy na něj narazili, společnost odmítla přeložení kabelu či další řešení, ještě vyhrožovali pokutou, pokud kabel narušíme, matka v minulosti neměla sílu řešit, nyní jsme vlastník já, jak můžu postupovat? Děkuji