Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.114.783

Nájemní smlouva - kauce

Odesláno: 
Otevřeno 661 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, pronajímatel nám předložil N. S. na byt, na dobu určitou, jeden rok, s tímto ujednáním : 4. Nevyčerpané prostředky z jistoty budou nájemci vyplaceny do 3 měsíců po vyklizení bytu a jeho odevzdání pronajímateli, ne však dříve než budou nájemci uhrazeny veškeré dlužné částky spojené s nájmem nebo v souvislosti s ním. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši 1% p. a. V případě, že nájem bude ukončen z důvodu na straně nájemce, před uplynutím jednoho roku doby nájmu, dohodly se smluvní strany na tom, že nájemce nemá nárok na vrácení výše uvedené jistoty. Má právo si ponechat jistotu, tak jak píše? Děkuji za odpověď
S pozdravem Radek Š.
 
Dobrý den,
právní úprava jistoty neboli kauce u nájmu bytu nebo domu sloužícího k zajištění bytových potřeb nájemce je upravena v § 2254 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „OZ“), dle které má sice pronajímatel právo vyžadovat po nájemci složení peněžité jistoty ve výši maximálně trojnásobku měsíčního nájemného a po skončení nájmu si započíst to, co mu nájemce případně z nájmu dluží (pouze nájemné a plnění spojená s užíváním bytu).

Peněžní jistotu má pronajímatel však povinnost vrátit při skončení nájmu, tedy jakékoli ustanovení odchylující se v neprospěch nájemce lze považovat za ujednání zkracující nájemcova práva, ke kterým se dle § 2235 odst. 1 OZ nepřihlíží. Stejně tak má nájemce právo na úroky z poskytnuté jistoty ve výši alespoň zákonné sazby.

Dále ustanovení, které se týká ukončení nájmu ze strany nájemce před uplynutím jednoho roku doby nájmu, pro které nemá nájemce nárok na vrácení výše uvedené jistoty je zcela v rozporu se zákonem a takové ustanovení je vůči nájemci neúčinné.

Doporučuji na tyto skutečnosti pronajímatele upozornit a trvat na jejich změně v nájemní smlouvě, tak aby nájemní smlouva odpovídala zákonné právní úpravě.
 
Zdravím vás!
Prosím vás chtěl bych se zeptat na jednu velmi jednoduchou otázku. Včera (25.05.2018) jsem se ráno probudil a bylo mi ještě zle, protože jsem slavil 30 narozeniny a na oslavě jsme popíjeli alkohol a známý přinesl trochu marihuany, kterou jsem také vyzkoušel. Nebylo mi z toho moc dobře, a tak jsem se rozhodl vzít si volno. Telefon pan Mistr nezvedal a tak jsem za ním jel s 1/2 hodiny opožděním do fabriky. Na otázku jestli bych mohl dostat volno, jelikož je mi zle a necítím se na 100%, pan mistr odpověděl velmi nevrle a s návrhem na ukončení zaměstnání, na což jsem mu odpověděl že jde jen o dnešek který nechce jít do práce. Poslal mě do své kanceláře kde i s kolegy pracujeme a se slovy že přijde za chvíli a že si o tom promluvíme mě nechal odejít.
Po 8 minutách přišel s pracovníkem BozP a nechal mě abych se podrobil testu na přítomnost marihuany. Já, byl jsem v šoku a vědom si toho že jsem včera (25.05.2018) kouřil na oslavě marihuanu přemýšlel co se mnou bude a že mne vyhodí. Test byl pozitivní a já podepsal papír že jsem byl pod návykovými látkami (THC) a tudíž ohrozil bezpečnost pracujících. Až dnes (26.05.2018) ráno jsem si uvědomil, že jsem vlastně proto chtěl to volno a nevím zda jsem v právu? Děkuji za odpo