Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.662

Jak požádat o vydání předběžného opatření soudem - prodej nemovitosti a dlužné výživné

Odesláno: 
Otevřeno 7189 x
11 odpovědí
 
Dobrý den, protože se jedná o více problémů v jedné rodině, popíšu nejdříve situaci v rodině a pak jednotlivé věci, na které potřebujeme právní radu.
Žena má dvě děti, 14letého syna a půlroční děvčátko.
Staršího syna má mimo manželství, otci bylo v červenci 2012 určeno výživné a neplatí. Dcerka se narodila za manželství, ale otcem není manžel, ale jeho bratr (k dítěti se hlásí). Žena je stále vdaná, nežije s manželem, ale otcem mladšího dítěte. Její manžel ji finančně vydírá, tvrdí jí, že je její manžel a že ho musí živit. Rodina žije z dávek hmotné nouze.
Syn žije u svého dědy, jehož rodina je na hranici životního minima, od dcery na něj nedostává žádné peníze. Jestli se věci neuspořádají, skončí všichni na ulici.
Nyní dotazy:
1) Jak postupovat, když otec 14letého chlapce neplatí výživné a vlastní nemovitost, kterou nabízí k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Je možné zajistit nějaké předběžné opatření, aby nemovitost neprodal nebo nedaroval, a použil na platbu dlužného výživného?
2)Jak řešit otcovství menšího dítěte, které se narodilo za trvání manželství, ale jinému otci?
Jaký je vhodný postup - rozvod, uznání otcovství biologickým otcem? Co dříve a jakým způsobem.
Děkuji
 
Dobrý den, začnu tedy také postupně.

14-LETÝ CHLAPEC A NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO.
Navrhuji podat žalobu, jednak na stanovení výše výživného (zde můžete žádat i jeho o jeho zvýšení, s ohledem na věk dítěte a jeho potřeby) a jednak o zaplacení dlužného výživného až 3 roky zpětně. Druhý krok bude pak podání exekuce - možnost srážek ze mzdy, pozastavení řidičského oprávnění, prodej nemovitosti v dražbě, srážky z bankovních účtů a podobně.

Vzor naleznete žaloby naleznete zde - odkaz

Zadejte Ctrl+F a pojem "výživné".

Dále můžete požádat o vydání předběžného opatření - v tomto směru Vám poradím jak na to, aby byl návrh sepsán správně, běžte na okresní soud a žádejte že chcete sepsat návrh na předběžné opatření ústně do protokolu - máte na to právo podle § 42 odst. 1 o.s.ř. (Občanského soudního řádu), nemohou Vás tedy odmítnout. V předběžném opatření potom žádejte ve smyslu § 76 odst. 1 písmeno a) aby platil výživné, můžete například požádat ať složí částku 10 tisíc na pro syna, uveďte, že neplatí dlouhodobě a že bude podávat návrh na stanovení výše výživného, také zdůrazněte že neplatí. V předběžném opatření dále žádejte, že s ohledem na dluhy na výživném žádáte, aby otec ve smyslu § 76 odst. 1 písmeno e) nenakládal s určitými věcmi - toto se týká prodeje té nemovitosti.
 
MALÁ HOLČIČKA A ZMĚNA OTCOVSTVÍ.

Protože byla patka holčičky v době porodu vdaná, uplatnila se zákonná doměnka, že otcem je manžel matky.

Z finančního hlediska by pro Vás bylo snazší, pokud by se na matriku dostavil otec dítěte, manžel matky dítěte a dále matka dítěte a požádali o změnu zápisu - šlo by o souhlasné prohlášení. Nevím však jestli je toto realizovatelné, nevím jak dobře spolu rodina vychází.

Druhým řešením této situace je podání návrhu na určení otcovství, které podá matka a biologický otec dítěte společně, s tím, že vysloví, aby soud určil otcovstí, tedy že otcem dítěte je pan XY, nar. xxx, bytem xxx.


Proto
 
Děkuji za rychlou odpověď. CHtěla bych ještě upřesnit, že v případě 14letého syna neuvedla matka otce a výživné řešila až loni, kdy otci bylo soudem určeno výživné 2500 Kč.(Z toho usuzuji, že otcovství uznal. Nyní snad žádá testy otcovství. Bohužel nemám přesné informace a věřím, že rozsudek o výživném nabyl právní moci).Předběžné opatření se pokusím sepsat a pošlu je ke kontrole. Návrh na exekuci pro neplacení výživného se prosím realizuje jak?
 
BUDU NÁSLEDNĚ POKRAČOVAT ROZVODEM a uvedu i možnosti čerpání dávek sociálního zabezpečení. Odpovědi posílám po částech

K Vašemu novému dotazu: zavolejte si na soud, zda je rozsudek v právní moci, a pak si ji nechte na soudě vyznačit na rozsudek.
 
ROZVOD. Potom co budou upraveny poměry k malé holčičce, bude tedy změněno otcovství na biologického otce, podejte návrh na rozvod.

Vzor naleznete zde: odkaz , pokud zadáte CTRL + F a pojem rozvod - vyhledává Vám počítač různé návrhy na rozvod. Pod vzory se nachází i krátký komentář, jak vzor aplikovat.
 
DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

Přídavek na dítě (14-letý chlapec) ve výši 610 Kč/ měsíčně.
Přídavek na dítě (holčička) ve výši 500 Kč, přepokládám, že matka pobírá rodičovský příspěvek.

Dále lze čerpat:
příspěvek na bydlení (děda)
a dávky v hmotné nouzy, například i jednorázové dávky hmotné pomoci

Blíže Vás o Vašich nárocích informují pracovnice Úřadů státního sociálního zabezpečení.

Přeji hodně zdaru!
Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Samozřejmě pošlete podívám se na něj - a připomínky uvedu do revizí dokumentu.
 
Velmi děkuji, vše se pokusím řešit podle Vašich rad, je to pro mě srozumitelné.
Ještě malý dotaz - lze do rozvodu také udělat nějaké předběžné opatření, aby si třeba nevzal půjčky apod.?
Předpokládám, že pokud je žena v zoufalé finanční situaci, je osvobozena od poplatků k žádosti o rozvod. Protože zkrátka nemá peníze. S dávkami sociálního zabezpečení je to vzhledem ke komplikovaným vztahům zatím problematické, ale po navržených úpravách snad bude líp.
Ještě jednou mockrát děkuji a přeji krásný den.
PS.Kam Vám mohu poslat návrh na předběžné opatření?
 
odkaz - zde naleznete vzor na osvobození od soudních poplatků.

Návrh můžete zaslat sem bpp-prilohy@seznam.cz .
 
Děkuji Vám, snad všechno dobře dopadne. Moc děkuji
 
Nicméně návrh na předběžné opatření můžete podat ústně do protokolu u okresního soudu jak bylo uvedeno výše. Věci kolem výživného jsou osvobozeny od soud. poplatku.