Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.765

Životní pojištění Kooperativa 7BN - pojistné plnění za neschopenku v těhotenství (těhotenská nevolnost)

Odesláno: 
Otevřeno 4800 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, mám uzavřené životní pojištění od Kooperativy 7BN, kde mám ve smlouvě pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti. Byla jsem na neschopence cca 3 měsíce z důvodu nevolnosti v těhotenství. Chtěla jsem uplatnit pojistné plnění, nicméně mi bylo zamítnuto a sice v dopise od pojišťovny bylo - cituji:
"Z lékařské zprávy je zřejmé, že se jednalo o PN v důsledku těhotenství. Podle příslušných pojistných podmínek neplní pojistitel za pracovní neschopnost, je-li pojištěný uznán práce neschopným z důvodu porodu, rizikového těhotenství, potratu."
Ve zvláštních pojistných podmínkách pro doplňková pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti DPN je článek IX. výluky z pojištění bod b) porodu, rizikové těhotenství, potratu nebo umělého přerušení těhotenství, pokud nebylo provedeno z lékařského hlediska jako nezbytné k záchraně života pojištěného. Kod diagnozy na neschopence je 021.0 což znamená Mírná hyperemesis gravidarum - zvracení v těhotenství, což není vedeno jako porod, rizikové těhotenství ani potrat, jak se ohrazuje pojišťovna. Mají to nepřesně uvedené v podmínkách a člověk se může dohadovat co tím vlastně myslí. Zvažuji odvolání. Prosím o radu. Děkuji
 
Dobrý den, souhlasím s Vámi určitě se odvolejte - jen pozor na lhůtu, ať Vám neuplyne, obecně je 15 denní - na konci rozhodnutí by mělo být uvedeno poučení, počítejte ode dne následujícího po doručení písemnosti. Pokud to mají takto uvedené v Obchodních podmínkách, odvolejte se na nesprávné posouzení právní věci, neboť ve vašem případě nešlo ani o rizikové těhotenství, ani porod a další uvedené případy. a že proto máte za to, že Vám nárok na výplatu z pojištění vznikl a že žádáte o jeho vyplacení. V závěru uveďte, že s ohledem na Výše uvedené žádáte odvolací orgán, aby rozhodnutí změnil a rozhodl tak že paní XY, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxx přiznává nárok na výplatu pojistného plnění z důvodu pracovní neschopnosti.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Nemám další dotaz. Děkuji mockrát za odpověď