Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.453

Promlčecí lhůta přestupku - překročení rychlosti v obci

Odesláno: 
Otevřeno 4652 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, jaká je lhůta zaslání pokuty provozovateli motorového vozidla, když v obci překročil povolenou rychlost a byl zachycen kamerovým radarem. Do jaké doby má město povinnost vyrozumět majitele vozidla?
 
Zakon takovou dobu nestanoví. Jediná doba, která je ve Vašem případě relevantní, je doba promlčení odpovědnosti za přestupek. Vizte níže.

Ve smyslu ust. §20 zákona o přestupcích zaniká odpovědnost za přestupek v případě, kdy přestupek nebyl za rok projednán. Tím se rozumí, že nenabylo rozhodnutí právní moci. Ani tedy běžící řízení nestaví tu lhůtu a pokud rozhodnutí (lhostejno, kdy je vydáno) nenabyde právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku, nelze přestupek projednat. Přestupek je tedy po roce, takříkajíc, promlčen, i když to není promlčení v klasickém slova smyslu.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
dekuji je to dostacujici