Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.542.454

Promlčecí lhůta přestupku - překročení rychlosti v obci

Odesláno: 
Otevřeno 4443 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, jaká je lhůta zaslání pokuty provozovateli motorového vozidla, když v obci překročil povolenou rychlost a byl zachycen kamerovým radarem. Do jaké doby má město povinnost vyrozumět majitele vozidla?
 
Zakon takovou dobu nestanoví. Jediná doba, která je ve Vašem případě relevantní, je doba promlčení odpovědnosti za přestupek. Vizte níže.

Ve smyslu ust. §20 zákona o přestupcích zaniká odpovědnost za přestupek v případě, kdy přestupek nebyl za rok projednán. Tím se rozumí, že nenabylo rozhodnutí právní moci. Ani tedy běžící řízení nestaví tu lhůtu a pokud rozhodnutí (lhostejno, kdy je vydáno) nenabyde právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku, nelze přestupek projednat. Přestupek je tedy po roce, takříkajíc, promlčen, i když to není promlčení v klasickém slova smyslu.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
dekuji je to dostacujici