Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.542.561

Splácení škody spoluviníky trestného činu - škodu splácí jeden a ostatní ne, vymáhání regresem

Odesláno: 
Otevřeno 406 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně splácení škody, kterou jsme způsobili v r. 1999 ve výši 207.000 kČ Byli jsme tři – já jsem dostal podmínku, spoluviníci šli do výkonu trestu (měli toho víc).
2004 jsem byl Usnesením soudu určen k tomu, abych vzniklou škodu zaplatil. S poškozeným (pozemkový fond) jsem si domluvil splátky, které od 7/2004 platím – 600 Kč měsíčně. V současné době je už zaplaceno cca 100.000 Kč.
Spoluviníci si trest již odpykali, ale ke splácení tohoto dluhu se nemají.
Musím ve splácení pokračovat i nadále, když jsem už zaplatil víc než jen svojí část = 1/3, nebo můžu se splácením přestat nebo jaké mám jiné možnosti. Jde o to, že oni nikde oficiálně nepracují, nemají žádný majetek. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

trestním rozsudkem se zpravidla ukládá povinnost všem odsouzeným nahradit škodu tzv. společně a nerozdílně. To znamená, že nezáleží na tom, kdo z odsouzených škodu poškozenému uhradí. Poškozený se zároveň může domáhat uhrazení celé škody po kterémkoliv z odsouzených. Čili pozemkový fond postupuje správě, požaduje uhrazení celé způsobené škody po Vás. Pokud byste škodu nehradil, pak ji na Vás může vymáhat i exekučně.
Vy pak máte jedinou možnost, a to sám vymáhat poměrné části po ostatních spoluodsouzených.