Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.734.916

Provizní systém a daně, zdanění příjmu - postup

Odesláno: 
Otevřeno 651 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl bych Vás velmi poprosit o pomoc s svysvětlením.
Příklad: Firma 1 provozuje webovou aplikaci. V rámci této aplikace jiná zaregistrovaná Firma 2 na svém profilu nabízí/prodává zboží. Zákazník/objednatel si zakoupí zboží a zaplatí za zboží v rámci aplikace. Platba bude provedena kartou Zákazníka/objednatele na účet Firmy 1, která provozuje aplikaci, ta si za zprostředkování prodeje zboží zaúčtuje 10% provize z celkové částky za zboží. Zbytek /90%/ zapl. částky pošle na účet Firmy 2, která zboží odešle zákazníkovi.
(Zboží je celou dobu do odeslání vlastnictvím/ na skladě u Firmy 2)
Moje otázka:
a) Musí Firma 1 danit celkovou přijatou částku za zboží (které nevlastní) od uživatele/objednatele, nebo daní pouze daň z příjmu z těch 10% provize a nezdaněný zbytek částky odešle na účet Firmy 2?
Předpokládá se že Firma 2 bude danit částku za zboží /těch 90% po ztržení provize/.
b) Jestli tedy daní Firma 1 pouze těch 10% jako daň z přijmu, má se v účetnictví Firmy 1 ta celková přijatá částka za zboží, ze které pak 90% odešle Firme 2 nějak speciálně označit/vykazovat?
c) DPH by se také uplatňovalo jen na těch 10% provize? Děkuji moc a rady.
 
Dobrý den,

a) Firma 1 přijme na svůj účet 100 % částky za zboží, tato částka bude její výnos, 90 % částky pošle na účet Firmy 2, tato částka je pro Firmu 1 náklad (těchto 90 % je u Firmy 2 její výnos) a 10 % je pro Firmu 1 zisk. Tudíž pro Firmu 1 je celková přijatá částka zdanitelným příjmem, 90 %, které přeposílá je pro ni daňový náklad a 10 % zisk je pro ni základ daně, v daňovém přiznání jsou tedy u Firmy 1 obsaženy všechny částky.

b) viz bod a), v účetnictví Firmy 1 se ve výnosech objeví celková přijatá částka, v nákladech na prodané zboží se objeví 90 % částky, kterou posílá na účet Firmy 2.
 
c) cena pro konečného zákazníka musí být uvedena včetně DPH, celkovou částku příjme Firma 1 na svůj účet, odvede DPH státu, z 90 % přeposlané částky si uplatní odpočet DPH a výsledkem bude, že celková DPH je zplacena z 10 % provize.

Pozn. : tím, že Firma 1 přijímá celkovou částku za zboží na svůj účet, tak defacto sama prodává zboží, které pak koupí od Firmy 2. Pokud by Firma 2, vlastník zboží, obdržela celkovou částku na svůj účet a Firmě 1 posílala provizi oněch 10 %, bylo by to pro Firmu 1 administrativně jednodušší a do účetnictví a daní Firmy 1 by vstupovalo pouze těch 10 % provize, která se pak objeví i v přiznání k DPH.
 
Dobrý den, přišel mi dopis z Finančního úřadu ohledně vrácení přeplatku na dani. Bohužel Fú v něm píše, že mi přeplatek nevyplatí, ale zašle ho na dluh u Sociální správy. Lze ze nějak bránit? Ono kde totiž o to, že to neni dluh na záloze, ty mám zaplaceny, ale jsou to penále, které mi zaskočily než jsem zalohy zaplatil. Vím, že FÚ může přeplatek převést na dluhy na dani, ovšem toto s žádnou dani nemá nic společného. Samozřejmě v dopise je uvedeno, že se mohu odvolat do 15ti dní, jenže nemá to žádný odkladný účinek a dale tam je napsáno, že pokud je duvodem odvolani, odvolání se na odůvodnění tak to je hned zamítnuto...Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

dle § 154 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, se přeplatek použije i na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, vyžádá-li si ho správce daně tak, aby žádost došla správci daně, u něhož je evidován přeplatek, ještě před vystavením příkazu k jeho vrácení, nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta stanovená pro jeho vrácení. K žádosti se připojí výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud se požadavek uplatní prostřednictvím propojených informačních systémů, stačí předložit výkaz nedoplatků dodatečně do 30 dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků prostřednictvím těchto systémů. Žádosti se vyhoví i v případě, že přeplatek vznikne do 30 dnů ode dne vyžádání. Bylo-li správci daně doručeno více žádostí, provede se úhrada v pořadí, v jakém správci daně žádosti došly. Úhrada nedoplatků evidovaných u správce daně, u něhož je evidován přeplatek, má přednost.

Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen "orgán veřejné moci") v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

Tedy za jiného správce daně se považuje i Česká správa sociálního zabezpečení. S ohledem na shora uvedené je dle mého názoru daný postup možný.

Shrnu-li to právní úprava obsažena v daňovém řádu umožňuje převedení přeplatku i na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu (Vás) evidovaného jiným správcem daně (ČSSZ) za podmínky, že si tento jiný správce daně o převedení přeplatku požádá u správce daně, který eviduje přeplatek.