Počet stránek ve webu: 40.351

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.542.337

Promlčení příplatku za práci v noci a o víkendu (zdravotní sestra v nemocnici) - lhůta na vymáhání po zaměstnavateli

Odesláno: 
Otevřeno 639 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem zdravotní sestra, tedy ZS a pracuji na lůžkovém oddělení v nemocnici v nepřetržitém provozu.
Zaměstnavatel nám proplácí přesčasové hodiny s příplatkem 25%.
Nyní jsem zjistila, že v kolektivní smlouvě se zaměstnavatel zavazuje k tomuto příplatku, ale v případě, že byl přesčas odpracován o víkendu, nebo ve svátek, tento příplatek je 50%.
Výpis služeb za nás provádí nadřízená a všechny přesčasy jsou bez ohledu na to jestli šlo o "všední" nebo "víkendový" propláceny stejnou sazbou, samozřejmě tou nižší.
Na moji žádost mi byla proplacena 1 služba s 50% příplatkem (leden 2018), ale požadovala jsem o zpětné proplacení za minulý rok a bylo mi řečeno, že to nelze.
Tady, na vašich stránkách jsem si přečetla, že promlčecí lhůta je 3 roky. Můžete mi poradit, jak mám postupovat? Mám nárok na doplacení? V případě že ano, jak dlouho zpětně a kde mám svůj nárok uplatnit. Pozn. V kolekt. sml. je tento závazek i v předchozích letech a výkazy práce nebyly mnou podepsané. Děkuji
 
Dobrý den,

svůj nárok na některou ze složek mzdy, která Vám nebyla vyplacena, můžete vymáhat ve lhůtě tří let, ode dne kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Zavázal-li se zaměstnavatel v pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě Vám za práci přesčas, kterou konáte o víkendu nebo ve svátky, vyplatit příplatek ve výši 50 %, máte na tento příplatek nárok a pokud Vám ho zaměstnavatel nevyplatil v dohodnuté výši, můžete u něj tento nárok uplatit a to i zpětně za dobu tří let.

Nejprve doporučuji zaměstnavatele písemně vyzvat k úhradě dlužných částek. V případě, že ze strany zaměstnavatele nebude zjednána náprava vadného stavu, můžete se svých práv domáhat soudní cestou. Rozhodnete-li se uplatnit svůj nárok u soudu, je v této situaci vhodné obrátit se na advokáta ve svém okolí, který by Vás v daném řízení zastupoval. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz. Často dochází k dohodě stran již při obdržení tzv. předžalobní výzvy od advokáta a tudíž k soudnímu sporu dojít nemusí.