Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.668

Ublížení z nedbalosti a drobné ublížení - definice, vysvětlení, rozdíl (§ 49 odst. 1 TZ)

Odesláno: 
Otevřeno 6176 x
6 odpovědí
 
Je spravne posouzeni, kdyz nekdo da nekomu opakovane pesti, ze je to kvalifikovano jako prestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písmene b),c)?
Odůvodnění: Jednani pana X naplnuje skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písmene c), neboť přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití jiným hrubým jednáním. Úmysl je patrný ze samotného jednání, neboť udeřit někoho opakovaně pěstí, lze jen těžko neúmyslně. Rána pěstí je hrubým jednáním, které narušuje klidné a spořádané soužití občanů. Nelze je považovat za jednání jinak nevhodné, neboť nejde o pouhé porušení slušnosti nebo nezdvořilosti. Jednání dále naplňuje skutkovou podstatu podle § 49 odst. 1 písm. b), neboť přestupku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví.
Obviněný X svým jednáním způsobil lehké zranění, které si vyžádalo krátkodobou hospitalizaci pro lehký otřes mozku a projevovalo se bolestmi hlavy. Jde to posoudit dle §§ 49 odst. 1 písmene b), c) (b-neumyslne, c - umyslně), nebo by to správně mělo být dle § 49 odst. 1 písm. c)drobné ublížení. Děkuji za radu a vysvětlení
Z nedbalosti ublížil a drobné ublížení. Takto by to byly dva přestupky, kdyby to bylo jen dle c) byl by to jeden přestupek?
 
Dobrý den, z hlediska teorie práva jde o dva přestupky, jde o dvě jednání, které byla projednána společně. Tedy prvním jednáním (rána) došlo k narušení občanského soužití a následně v důsledku prvního jednání měl a mohl pachatel předvídat, že způsobí ublížení na zdraví (proto písmeno b)).

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Dobrý den,děkuji za odpověď.A v jakém případě by to bylo drobné ublížení? Podávám odvolání proti rozhodnutí a nevím,zda mám namítat nesprávnost ohledně toto kvalifikování přestupku. Myslela jsem si,že by to mohlo být posouzeno jako písm. c) narušil občanské soužití drobným ublížením na zdraví.
 
Pouze podle písmene c) by šlo o případy, kdyby pachatel chtěl úmyslně způsobit drobné poranění, v tomto případě se zdá, že úmyslně byla vedena jen rána, a o následcích pachatel "nepřemýšlel", proto to nedbalostní ublížení.

Odvolání určitě podejte, uveďte že došlo k nesprávnému posouzení věci, vyličte skutečnosti ve kterých spatřujete nesoulad, klidne tam vypište i to, jak si myslíte že mělo být rozhoduto. Dále napište, že správní orgán nepřihlédl k těmto skutečnostem a vypište je. V závěru žádejte například snížení uložené pokuty, nebo uložení napomenutí, neboť šlo například o první takový útok.

Váš případ detailněji neznám, ale zvažte, zda by nebylo možné argumentovat například nutnou obranou ze strany útočníka a podobně, případně podnapilím stavem, že tedy nemohlo jít o úmyslný čin.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Argumentuji tam,že by to mělo být posouzeno jako nutná obrana,protože jsem byl napaden já a jen jsem se jej snažil vyvést,aby dál nepokračoval v útoku,protože je to velmi problematická osoba s pestrou minulostí. A že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení dané věci a z odůvodnění není dostatečným způsobem zřejmé na základě jakých úvah dospěl orgán k závěrům uvedeným ve výroku. Takže podle vás asi nemá smysl rozebírat tam ještě,zda je správně posouzeno §49b),c)?
 
Přesně tak nerozebírala bych správnost § 49 odst. b) a c).

S Vaším textem souhlasím, ale nebála bych se ho rozvést, například i v tom směru, že uvedete svědky incidentu, které správní orgán v první instanci nevyslechl. Dále zdůrazněte, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, jinak o nutnou obranu nepůjde a že v tomto případě nebyl tento zákonný požadavek porušen, neboť je obecně známo že poškozený, je prudké a agresivní povahy. (uvádím to samozřejmě jako příklad, přetvořte si tento vzor na Váš případ).

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Děkuji moc.V tom smyslu to nějak napsané mám.Svědci byli akorát dva manželka obviněného a tam argumentují,že výpověď jako manželky zpochybňují. A druhá svědkyně,kamarádka druhého útočníka,kterou nemají důvod zpochybňovat,když není rodinný příslušník,která potvrzuje verzi druhého útočníka.Proto jsou dvě verze. Děkuji za ujasnění.