Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.861.500

Nedoručení balíku ze zahraničí - odškodnění, náhrada škody, refundace

Odesláno: 
Otevřeno 1889 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
má člověk nárok na vrácení peněz, když mu nepřišel balíček z USA (balík byl zaplacen 12.11.17 a odeslán 17.11.17, ale nedorazil). Jsou to více než tři měsíce od objednávky a odeslání. Společnost píše, že doručení trvá max 25 pracovních dnů. Ale ohledně možnosti refundace mi neodpovídají.
Mám zkontaktovat v tomto případě přepravní společnost?
Děkuji
 
Dobrý den,
většina společností ze zahraničí nabízí službu Track & Trace, dle které můžete zjistit, kde přibližně se Váš balíček ztratil. Bez ohledu na tuto službu musíte vždy řešit reklamaci u společnosti, u které jste si balíček objednala. Přepravní společnost má právo komunikovat výhradně s odesílatelem, s kterým uzavřela smlouvu o přepravě.

Na druhé straně Česká pošta vychází svým zákazníků vstříc a do šesti měsíců od podání může spotřebitel dodání zásilky reklamovat u kterékoliv pošty. Ta nezkoumá totožnost reklamující osoby. Může to být odesílatel či adresát; přijetí reklamace pošta podmiňuje předložením podací stvrzenky, kterou zpravidla disponuje ten, který zásilku odeslal. Při řešení reklamace spolupracuje pošta se zahraničním provozovatelem. Zjišťuje se, zda a jak byla poštovní zásilka dodána. Pošta vám následně písemně oznámí, zda, kdy a komu byla zásilka vydána. Nedošlo-li k řádnému dodání, považuje se zásilka za ztracenou. Poté se postupuje dle ustanovení o náhradě škody.

S ohledem na výše uvedené v případě, že zásilka měla být dodána českou poštou, doporučuji obrátit se ještě na tohoto dopravce.