Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.387

Jak dlouho platí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u důchodce

Odesláno: 
Otevřeno 10406 x
1 odpověď
 
Platnost „Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“
Podle zákona č. 361/2000 Sb. , §87, odst. 3 (týká se skupiny B) jsem v předstihu cca 3 měsíce před dovršením 68 roků obdržel „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“. Do kdy tento posudek platí?
Do dovršení 70 let nebo (dle některých názorů) do 2 let od data vydání posudku (to by bylo cca o 3 měsíce dříve, než dovrším 70 let).
Podotýkám, že na posudku není uvedeno datum ukončení jeho platnosti, jak umožňuje lékaři vyhláška č. 277/2004 Sb. , §4, odst. 2.
Děkuji.
 
Dobrý den,
odpověď na Vaši otázku najdete v zákoně č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a to konkrétně v § 87 odst. 3, dle kterého: „Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

V případě, že neřídíte motorové vozidlo v souvislosti s výkonem Vašeho zaměstnání (dle § 87 odst. 1), musíte se podrobit pravidelné lékařské prohlídce od dovršení 68 let každé dva roky. Vždy můžete přijít k lékaři nejdříve 6 měsíců před dovršením daného věku 70, 72, 74 let atd. a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Vystavený lékařský posudek Vám platí, neuvede-li jinak, do dne, do kterého dovršíte dalšího stanoveného věku, ve Vašem případě do 70 let, přičemž k lékaři můžete přijít nejdříve 6 měsíců před dovršením 70 let. Lékař Vám zase vystaví posudek a neuvede-li jinak, bude Vám platit další dva roky do 72 let.