Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.633.931

Reklamace závad u developera v záruce, záruční době (požární revize se závadami)

Odesláno: 
Otevřeno 477 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Je reklamace závad z požární revize uplatněná SVJ na developerovi oprávněná?

Základní informace:
- Developer zrekonstruoval bytový dům z r. 1933 (11 bytů + 1 nebytový prostor)
- Jednotky úspěšně prodal v období srpen 2016 – prosinec 2017
- SVJ založeno v březnu 2017

Dotaz se týká odpovědnosti za vady zjištěné požární revizí:
- V říjnu 2016 si nechal developer provést požární revizi s výsledkem bez závad
- V listopadu 2017 na základě objednávky SVJ provedl (shodou okolností) týž požární inspektor prohlídku a uvedl několik závad menší závažnosti (chybějící informační vývěsky, není skříňka se zapečetěným klíčem ke vstupu do sklepa, … apod.)
- SVJ uplatnilo odstranění těchto závad na developerovi (prodejci jednotek) v únoru 2018.
- Tento požadavek byl odmítnut s tím, že za tyto „nově zjištěné“ závady prodejce už neodpovídá a nelze je tedy reklamovat. Je přitom prokazatelné, že popsané vady musely existovat už v říjnu 2016, přestože v tehdejší zprávě zaznamenány nejsou.
Je taková reklamace uplatněná SVJ na prodávajícím – požadavek odstranit závady ve společných prostorách bytového domu uvedené v revizní zprávě - oprávněná?
 
Dobrý den,
ze zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, vyplývá povinnost společenství vlastníků jednotek jako právnických osob zabezpečit plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu s tímto zákonem.
Ve Vašem případě poté co vzniklo SVJ se vztahuje tato povinnost na SVJ. Měl-li developer, v době kdy převáděl bytové jednotky vyhotovenou požární revizi s výsledkem bez závad, těžko se budete po něm něčeho domáhat. V daném případě byste museli prokázat pochybení požárního inspektora, který revizi prováděl. Dále je možné, že v období mezi provedením první požární revize (na návrh developera) a druhé požární revize (na návrh SVJ) mohlo dojít k změně předpisů, která vyžaduje přísnější podmínky.

Mohu Vám doporučit požádat o vysvětlení požárního inspektora, který požární revizi prováděl.