Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.837

Darování majetku za života rodičů a ovlivnění dědění závětí rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 819 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem rozvedená a mám 2 děti. Rozhodla jsem se napsat závěť a po mé smrti odkázat dům mé dceři. Bývalý manžel daruje svůj byt synovi, kde on bude jako věcné břemeno dožití, tj. doživotního užívání nemovitosti. Obě nemovitosti mají zhruba stejnou cenu.
Jak to udělat, aby si syn nedělal nárok na dům po mé smrti. Závěť prý může byt napadnutelná.
Děkuji.
 
Dobrý den,
děti jako nepominutelné dědice nemůžete omezit v dědictví a to i když sepíšete závěť, tak se nezletilému dědici musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu a zletilému dědici tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu. Tedy pokud nemáte ještě jiný majetek, který činí alespoň 1/4 zákonného podílu, který by náležel jinak Vašemu synovi, tak by skutečně závěť mohla být synem napadnuta.

Jednou z možností je, že dítě se předem zřekne dědictví po Vaší osobě, a nebo že jej ze zákonem uvedených důvodů vydědíte (§ 1646 NOZ).

§ 1646 NOZ
(1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.
(2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
(3) Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.
Další možností je převést nemovité věci již za života na dceru a zřídit si věcné břemeno doživotního užívání nemovité věci.