Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.770

Lhůta na soudní napadení výpovědi od zaměstnavatele - kolik dní, týdnů, měsíců?

Odesláno: 
Otevřeno 780 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
19.10.2017 jsem dostal výpověď z pracovního poměru pro závažné porušení pracovní kázně.
S výpovědí jsem nesouhlasil.
Výpovědní doba a pracovní poměr tedy skončí 31.12.2017.
Do kdy mám prosím možnost napadnout tuto výpověď u soudu?
Děkuji.
 
Dobrý den,

dle § 72 zákona 262/2006 Sb. , zákoník práce, může neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Zaměstnanec se po podání výpovědi zaměstnavatelem, kterou považuje za neplatnou, musí sám rozhodnout, zda bude mít zájem pokračovat v pracovněprávním vztahu. Tedy v pracovním poměru (zaměstnanec může zvolit jinou výdělečnou činnost u jiného zaměstnavatele) po uplynutí výpovědní doby až do rozhodnutí soudu o její platnosti či neplatnosti.

Bude-li zaměstnanec trvat na dalším zaměstnávání u zaměstnavatele, který mu dal výpověď, měl by zpravidla tuto skutečnost zaměstnavateli písemně oznámit ihned po jejím doručení. ZP stanoví, že by to mělo být bez zbytečného odkladu. Toto oznámení je platné, i když zaměstnanec to provede ústně, třeba až v době soudního řízení o neplatnost výpovědi. Svoje stanovisko může uvést i v žalobě, kterou podal k soudu na neplatnost výpovědi. ZP nevylučuje změnu rozhodnutí zaměstnance. Může kdykoliv (do rozhodnutí soudu) prohlásit, že na dalším zaměstnávání netrvá.
 
Děkuji za odpověď. Jestli tomu rozumím správně, tak v mém případě, je možnost uplatnit neplatnost u soudu do 28.2.2018?
 
Ano, porozuměl jste tomu správně.