Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.811.835

Jak prokázat vysoký příjem u OSVČ - výpočet výživného, alimentů na dítě, děti, potomky

Odesláno: 
Otevřeno 3284 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj bývalý manžel platí na mou dceru (13 let) již několik let 1.700 Kč. Jak u soudu dokázat, že má mnohem větší příjem, než dokládá jako osoba OSVČ?
Chtěla jsem se ještě zeptat, komu by byla svěřena do péče v případě mého úmrtí, když na dceru spoustu let neplatí (výživné je vymáháno exekučně), nestýká se s ní a ani ona k němu nemá žádný vztah?
Přiklání se soud k názoru dítěte?
Děkuji
 

Dobrý den,
doporučuji zvážit podat soudu návrh na zvýšení výživného, pokud několik let nebylo výživné zvýšeno a došlo ke změně poměrů (např. kroužky dítěte, zdravotní výdaje, zvýšení mzdy otce, snížení mzdy matky a další okolnosti). V případě, že otec bude uvádět nižší příjmy jako OSVČ, můžete argumentovat tím, že jeho majetkové poměry jsou dobré neboť, např. vlastní nemovitosti, má drahé auto, jezdí na dovolené atd.

V souvislosti s otázkou výživného se obraťte na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň vzor návrhu na zvýšení výživného naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html

Co se týče Vaší druhé otázky, tak rodičovské odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. V případě, že dítě bylo svěřeno do Vaší péči, musel by soud znovu rozhodovat, komu dítě do péče bude svěřeno. U dětí starších 12 let se má za to, že dítě je schopno dané informace přijmout a vytvořit si vlastník názor a ten sdělit, v řízení, které se dotýká zájmu dítěte. Lze tedy předpokládat, že by soud zjišťoval i názor dítěte. Jako matka, která se o dítě soustavně stará, můžete vyjádřit přání, komu by dítě v případě Vašeho úmrtí mělo být svěřeno, ale takový názor není pro soud závazný, pouze k němu může přihlédnout.