Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.508.612

Běžná údržba, drobné opravy - definice, vysvětlení, příklad u nájemního bytu, bytu v nájmu

Odesláno: 
Otevřeno 1745 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
často narážím s nájemníky při řešení revize a oprav plyn. kotle. Poslední nařízení vlády, by toto mělo upřesňovat je č. 308/2015 Sb. Kde §4 drobné opravy vymezuje dle věcného vymezení. Odstavec h) hovoří o opravě kotle, tím snad vyřešeno? Avšak nevím zda odstavec i) odstavec h doplňuje, nebo nějak omezuje? Nebo celkově u oprav platí částka 100 Kč/m2 za rok.
Nikde jsem nevyčetl informaci ohledně revize kotle, nebo podobnou větu, která byla uvedena v jiném článku týkající se této problematiky „V nařízení se za drobné opravy a běžnou údržbu považují : pravidelné prohlídky a čištění zařízení, která jsou součástí bytu„
Drobné opravy, které nejsou vyjmenovány jsou omezeny limitem 1000 Kč na opravu, (zde trochu vidím problém, kdy nájemník vymyslí ještě něco, aby cena překročila částku 1000 Kč byť o 1 Kč)
Pro náklady na běžnou údržbu limity nejsou stanoveny. Revize tedy není oprava a proto spadají do běžné údržby?
Nájemníkům jsem toto vysvětloval, chci se ujistit, že výkladu rozumím správně. Tím že toto budou obstarávat, byl nabídnut výhodnější nájem, bohužel toto najednou nevidí.
Platí tyto pravidla i pro opravu lednice, pračky, myčky, nebo revize opravy elektrického bojleru?
Velice Děkuji!
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že občanský zákoník stanoví, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, musíme, jak správně uvádíte pročíst nařízení vlády 308/2015 Sb. , které není v určitých věcech zcela jednoznačné.
Drobnou opravou je, jak jste uváděl, oprava kotle, kterou si nájemce hradí celou sám, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele.

Revize kotle se považuje za běžnou údržbu.
Za opravy se považuje oprava vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, tedy pokud pronajímáte byt s lednicí, pračkou, myčkou, tak opravy do výše 1.000,- Kč nese nájemce. Určitě je dobré vybavení, s kterým byt pronajímáte uvést do nájemní smlouvy.

V případě, že si v některých případech nejste jistý a chcete předejít nedorozumění, doporučuji upravit si postup rovnou v nájemní smlouvě, neboť smluvní strany se mohou v určitých případech odchýlit od právní úpravy. Tedy pokud si dáte do nájemní smlouvy například, že nájemník se zavazuje na své náklady provádět 1x ročně pravidelnou revizi kotle a předložit revizní zprávu pronajímateli nejpozději do ..., předejdete tím případnému sporu s nájemníky. Zároveň, aby taková povinnost měla smysl, si pro případ jejího nesplnění sjednejte možnost nájem ukončit.

Máte-li více otázek týkající se této problematiky, doporučuji se obrátit na někoho z řad advokátů, který Vám tyto práva a povinnosti smluvních stran zakomponuje přímo do nájemní smlouvy, tak aby to bylo v souladu s právními předpisy.

Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz