Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.855

Převod družstevního bytu s věcným břemenem (služebností) dožití - vzor, formulář, tiskopis

Odesláno: 
Otevřeno 4296 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Prosím o radu. Babička se rozhodla na mě přepsat její byt (družstevní). Rozhodla se tak, protože k sobě máme největší citovou vazbu. S tím, že by ho do konce života užívala. Pochopitelně se toto nelíbí jiným členům rodiny. Babička je příliš stará na to, aby pochopila právní věci s tím spojené, tudíž bylo ze strany příbuzenstva velice snadné jí přivodit obavy (co kdybych měla dluhy a díky exekuci by se z ní stal bezdomovec, apod.). Já ovšem nejsem tak nezodpovědná, ale v této situaci jim to nikdo nevysvětlí.
Byla jsem domluvená s paní z družstva, ohledně přepisu. Zaslala mi vzor smlouvy, ale najednou přestala komunikovat, jelikož za ní příbuzenstvo zašlo osobně.
Ráda bych tedy s babičkou promluvila a uklidnila její obavy. Chtěla bych zakomponovat do smlouvy (dohoda o převodu práv a povinností) dohodu o doživotním užívání (věcné břemeno, služebnost), aby babička měla právo v bytě dožít.
Paní z družstva se mnou nekomunikuje, nemám tedy žádný vzor nové smlouvy, kde by toto bylo napsané. Potřebovala bych tudíž nějaký tento vzor, a jestli to má být na samostatné smlouvě, nebo přímo v dohodě o převodu. Za každé další rady jak s touto situací naložit, Vám budu vděčná. Děkuji
 

Dobrý den,

jelikož se jedná o družstevní byt, nepůjde o převod vlastnického práva, ale o převod družstevního podílu, se kterým je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Tedy tímto převodem se nestanete vlastníkem bytu, ale pouze nájemcem a členem družstva. Po splacení anuity dojde ze strany družstva k převodu bytu do osobního vlastnictví. Tedy i věcné břemeno v podobě doživotního a bezúplatného užívání bytu ve prospěch Vaší babičky musí k bytové jednotce zřídit družstvo jakožto vlastník, tzn. , že i smlouvu o zřízení věcného břemene by muselo s babičkou uzavírat přímo družstvo.
Co se týče obav z toho, že byste mohla kvůli dluhům o členství v družstvu a potažmo právo užívat bytovou jednotku přijít smluvně nijak omezit nejde, jde o riziko, které stíhá každého vlastníka.
Další možností je nepřevádět z důvodu obav družstevní podíl, ale uzavřít u notáře dědickou smlouvu, která bude zavazovat Vás a Vaši babičku a v případě úmrtí přejde družstevní podíl na Vás. Podmínkou je, že babička nemá zákonné dědice - děti, které by po ní dědily. Ti by se museli svého práva vzdát a dále ¼ majetku musí zůstat volná pro dědické řízení. V případě zájmu si přečtěte více o dědické smlouvě zde: http://1url.cz/7tBkM

Vzor ke smlouvě o zřízení věcného břemene naleznete zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html