Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.736

Vyplacení odškodného za znehodnocení pozemku věcným břemenem, služebností vedení kabelu ČEZ

Odesláno: 
Otevřeno 1761 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
30.7.2014 jsem odkoupil od krachující firmy České loděnice a. s. pozemek, ostatní plocha, 1400 m2. Bez zmínky jakéhokoliv věcného břemene.
07/2015 mě vyzval ČEZ prostřednictvím zastupující firmy, projektové kanceláře, že mám podepsat přiložené listiny, kterým svoluji k úplatnému (3.000 Kč za znehodnocení 83 m2 pozemku) věcnému břemenu (služebnosti) na svém pozemku a to uložení kabelu elektrického do země,
Odmítl jsem s tím, že chci spatřit listiny, které toto umožnily. Toto přání jsem vyslovil písemně, doporučenou poštou. Nutno dodat, že kabel je v zemi na pozemku uložen již od roku 2007.
Po roce jsem se jal opět situaci řešit, připomínám ani jeden z oslovených ČEZ Distribuce a. s. ani projektová kancelář nereagovali, pouze mi poslali z projektové kanceláře kopii "smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena mezi tehdejším majitelem a distribucí ČEZ".
V katastru nemovitostí ČR, zmínka o břemenu není a smlouva o zřízení věcného břemene není.
Navrhoval jsem dvě řešení:
1. preferované přeložení kabelu cca. 100 m o 1m do obecní komunikace, nebo
2. úhradu znehodnoceného pozemku v mediánu ceny st. parcely. Budu zde budovat rodinný dům, RD.
Soudit se? Nesoudit? Je věcné břemeno (služebnost) vydrženo? Jde o dobrou víru?
 
Dobrý den,

v prvé řadě, lze takovouto skrytou vadu řešit přímo s prodávajícím, což je vzhledem k tomu, že se jedná o společnost, která zřejmě již neexistuje, nemožné.
Dále je otázka, zda jste vázán smlouvou o smlouvě budoucí, kterou uzavřel prodávající. Dle mého názoru ne, tzn. , že se na Vás nevztahuje povinnost smlouvu o zřízení úplatného břemene uzavřít.
Další otázkou je, zda došlo k vydržení práva odpovídající věcnému břemeni. Pro vydržení požaduje nový občanský zákoník, aby ten, kdo právo vykonává, měl za to, že mu právo náleží, aby se tohoto práva nechopil lstivě nebo svémocně a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku práva, kdyby náleželo převodci. Doba, po kterou je nutno věcné břemeno vykonávat je desetiletá, a to vzhledem k vázanosti na nepřímý předmět, kterým je nemovitost. Tedy dle Vámi uvedených skutečností, je kabel na pozemku uložen od roku 2007, což by ještě podmínku desetileté lhůty pro vydržení nesplňovalo.
S ohledem na složitost celé záležitosti a na blížící se lhůtu možného vydržení Vám doporučuji se obrátit na některého z advokátů, který bude mít možnost se blíže s celou Vaší situací seznámit. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz. Vzhledem k blížící se desetileté lhůtě možného vydržení Vám doporučuji příliš neotálet, neboť po uplynutí desetileté lhůty, již může druhá strana namítat vydržení.