Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.503.082

Koupě zděděného přívěsného vozíku od dědice - postup, návod, průběh, informace

Odesláno: 
Otevřeno 2514 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
sousedka zdědila po manželovi přívěsný vozík (12/2016), dohodli jsme se, že si ho od ní koupím. Jak probíhá změna registrace v registru vozidel? Musí nejprve nechat převést přívěsný vozík na sebe na základě rozhodnutí o dědictví od notáře (a tudíž ho na den převodu pojistit) a pak na základě kupní smlouvy na mně, nebo je možné udělat převod přímo ze zemřelého manžela na mně (při doložení papíru od notáře i kupní smlouvy)?
Předpokládám, že u převodu musí být obě strany dědička/prodávající a kupující.
Úřad má přes svátky zavřeno, takže prodej i převody proběhnou v lednu 2017
Děkuji.
 
Dobrý den,

dle ust. § 8 odst. 1 zákona 56/2001 Sb. , zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působnosti
a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem
b) v případě přechodu vlastnického práva na základě
- žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
- oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

§ 8 odst. 2 žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že nejprve bude muset dědic na základě pravomocného rozhodnutí soudu v dědickém řízení se nechat na základě tohoto rozhodnutí zapsat jako vlastník přípojného vozíku a následně převést na základě kupní smlouvy přípojný vozík na třetí osobu (kupující) a učinit další přepis.
U převodu musí být přítomny obě smluvní strany nebo se může jedna nechat zastoupit na základě plné moci, na které je úředně ověřený podpis.