Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.909

Koupě zděděného přívěsného vozíku od dědice - postup, návod, průběh, informace

Odesláno: 
Otevřeno 3131 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
sousedka zdědila po manželovi přívěsný vozík (12/2016), dohodli jsme se, že si ho od ní koupím. Jak probíhá změna registrace v registru vozidel? Musí nejprve nechat převést přívěsný vozík na sebe na základě rozhodnutí o dědictví od notáře (a tudíž ho na den převodu pojistit) a pak na základě kupní smlouvy na mně, nebo je možné udělat převod přímo ze zemřelého manžela na mně (při doložení papíru od notáře i kupní smlouvy)?
Předpokládám, že u převodu musí být obě strany dědička/prodávající a kupující.
Úřad má přes svátky zavřeno, takže prodej i převody proběhnou v lednu 2017
Děkuji.
 
Dobrý den,

dle ust. § 8 odst. 1 zákona 56/2001 Sb. , zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působnosti
a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem
b) v případě přechodu vlastnického práva na základě
- žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
- oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

§ 8 odst. 2 žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že nejprve bude muset dědic na základě pravomocného rozhodnutí soudu v dědickém řízení se nechat na základě tohoto rozhodnutí zapsat jako vlastník přípojného vozíku a následně převést na základě kupní smlouvy přípojný vozík na třetí osobu (kupující) a učinit další přepis.
U převodu musí být přítomny obě smluvní strany nebo se může jedna nechat zastoupit na základě plné moci, na které je úředně ověřený podpis.