Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.038.321

Darování bytu, domu potomkovi a možnost nastěhování jeho sourozence

Odesláno: 
Otevřeno 1144 x
1 odpověď
 
Dobrý den, můj dotaz se týká darovací smlouvy a povinností pro obdarovaného.
- 12/2014 mi maminka převedla byt v osobním vlastnictví,
- v darovací smlouvě má zakotveno užívání bytu do konce svého života (služebnost - věcné břemeno).
- byt se nachází v bytovém domě se společnými prostory.
- v bytě bydlí maminka. Každá jsme z jiného města.

V budoucnu bych se k mamince chtěla nastěhovat. Bratr bohužel maminku začal proti mně štvát. Důvod spíš jen tuším. Chtěla bych v budoucnosti provést rekonstrukci bytu (dříve jsme se na tom s maminkou ústně dohodly) a k mamince se nastěhovat, což se bratrovi nelíbí. Bratr ji s bydlením nijak nepomáhá, ale maminka začala mít na mě nové požadavky.
Myslím si, že ji navádí bratr. Mám obavu, že by mohla od ústní dohody o rekonstrukci odstoupit a nemusela by souhlasit ani se společným bydlením.

Přesně neznám své povinnosti a práva.
- jaké povinnosti mám k darovanému bytu, který využívá výlučně moje maminka? Úklid společných prostor domu, výmalba bytu, běžný úklid, mytí oken, výměna kapajícího kohoutu.
- musím mít souhlas maminky v případě rekonstrukce nebo větší opravy? Výměna topení, elektroinstalace,(začala doutnat instalace u odpařovač
 
Dobrý den,

na základě darovací smlouvy jste se stala vlastníkem bytu, tedy i když byt užívá maše matka, veškeré opravy a rekonstrukce jsou na Vašem rozhodnutí.
Pokud jste v rámci darovací smlouvy neměla od dárce stanoveny určité příkazy, jak s bytem nakládat atd., tak si jako vlastník můžete dělat, „co chcete“. Dokonce v krajním případě lze i byt prodat.
Dále je rozhodující, zda ve smlouvě stanovené věcné břemeno spočívající v oprávnění ve prospěch Vaší matky doživotně užívat byt, bylo vloženo do katastru nemovitostí jako omezení vlastnického práva. V případě, že nebyl podán vklad tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí, tak fakticky věcné břemeno nevzniklo a Vás zavazuje je smluvně dle smlouvy.
K rekonstrukci ani ke skutečnosti zda budete bydlet v bytě, nepotřebujete souhlas Vaší matky. Jediný, co Vás omezuje je, abyste svou matku svým jednáním neomezovala v užívání bytu. Tím se nemyslí dočasná rekonstrukce nebo opravy, které slouží k udržování bytu.