Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.399.142

Reklamace použitého zboží - nemá vlastnosti jaké deklaroval prodávající

Odesláno: 
Otevřeno 999 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ve středu 5.9.2016 mi přišla objednaná učebnice a pracovní sešit (300 Kč za oboje) z internetového bazaru bazos.cz. Paní mi psala že je učebnice a pracovní sešit vyplněn tužkou, ale když to přišlo asi 2/3 jsou vyplněny propiskou. Chtěl bych se zeptat zda-li mám právo na reklamaci či ne.
Děkuji
 
Dobrý den,
i v případě, že prodávající není podnikatel, ale spotřebitel jako Vy, má povinnost plnit bez vad a s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné věc použít podle účelu smlouvy. Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že zboží je v dohodnutém množství, jakosti a provedení nebo alespoň v obvyklém. Vadným plněním je i dodání zcela jiné věci, neupozornění kupujícího na vady, o kterých prodávající ví, jakož i nepravdivé ujištění o vlastnostech věci.
Povinností kupujícího je věc si co nejdříve prohlédnout a zjištěnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit. Pokud totiž není vada oznámena včas, kupující ztrácí právo od smlouvy odstoupit a navíc mu soud jiné uplatněné právo nepřizná, namítne-li prodávající pozdní oznámení.
Práva kupujícího se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

Ve Vašem případě by se skutečnost, že učebnice a pracovní sešit je vyplněn propiskou namísto tužky dalo brát jako podstatné porušení smlouvy, neboť vyplněné knihy již nelze např. při studiu použít. Při podstatném porušení máte jako kupující nárok na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, dodáním chybějící věci nebo opravo věci. Stejně tak máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo, které budete po prodávajícím uplatňovat, musíte uvést v reklamaci.
Doporučuji Vám vyzvat nejlépe písemně prodávajícího (učinit reklamaci) a upozornit ho na vzniklou vadu a zároveň se rozhodnout, co budete po prodávajícím požadovat (slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy a vrátit kupní cenu). Vzhledem k tomu, že jste však prodávajícího nevyzval bez zbytečného odkladu, může se stát, že rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy, nebude prodávající tento požadavek s ohledem na ust. § 2111 NOZ akceptovat.