Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.276

Vydědění v závěti, postup vydědění a nájemní právo potomka zemřelého

Odesláno: 
Otevřeno 2849 x
1 odpověď
 
Dobrý den, žiji s přítelem, který chce vydědit své děti a vše odkázat mě. Jak nejlépe napsat závěť? Žijeme v mém bytě, který je zatím nájemní, ale za 7 let mi přejde do vlastnictví. Přitel je tu přihlášen, kdyby se se mnou něco stalo. Zůstane mu nájemni právo? V bytě s námi žije ještě můj 20letý syn.
 
Úprava vydědění je obsažena v § 469a občanského zákoníku. Zůstavitel (Váš přítel) může vydědit svého potomka pokud 1) neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci a ve stáří, 2) neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem , 3) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, 4) vede trvale nezřízený život.
Vydědit lze jak děti, tak i jejich potomky, které by jinak do uvolněného dědického podílu vstoupily. Pro sepsání listiny o vydědění (vydědění se musí sepsat samostatnou listinou, ne závětí!) navrhuji notářský zápis, vyvarujete se tak případných chyb, které by způsobily neplatnost listiny o vydědění.
Stránka věnující se závěti, dědění a vydědní - vizte zde: odkaz
Vzor listiny o vydědění - vizte zde:
odkaz