Počet stránek ve webu: 41.896


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.832.592

Zřízení účtu na své jméno kamarádovi - kdo odpovídá za dluhy na účtě?

Odesláno: 
Otevřeno 1137 x
1 odpověď
 
2010 jsem na žádost kolegy založila běžný účet, který využíval pouze on. Do roku 2014 bylo vše v pořádku. Následně jsem postupně dostávala informace o narůstajících dluzích na tomto účtu.
Abych předešla exekuci postupně jsem dlužnou částku 200.000,- Kč splácela na základě splátkového kalendáře. Nyní jsem dluh doplatila. Kolega se mi směje, že nemá žádný majetek, nezaplatil mi nic.
a) mohu podat trestní oznámení? Jaký bude výsledek trestního řízení?
b) mohu se dostat do problému, že jsem umožnila jiné osobě používat svůj bankovní účet?
 
Dobrý den,
nechápu, z jakého důvodu po Vás kolega takovou službu chtěl, když si sám mohl založit vlastní účet a to prakticky u kteréhokoli poskytovatele bankovních služeb. Bankovní účet může spravovat i jiná osoba, zvolíte-li ji jako disponenta k danému účtu.
Hlavní problém je, že pokud Váš kolega pod Vaším jménem disponoval s prostředky na účtě, tak fakticky ten dluh narůstal Vám. Vám se nyní bude těžko prokazovat, že dané peníze utratil Váš kolega a pokud jste mu dobrovolně poskytla přístupové údaje k Vašemu účtu nebo platební kartu s pinem, tak stěží můžeme hovořit o některém z trestných činu proti majetku.
Vzhledem k tomu, že v daném případě je třeba znát více skutečností (proč jste účet zpřístupnila třetí osobě, jaké údaje jste mu poskytla, jaký byl mezi Vámi smluvní vztah, zda Vám nějak vyhrožoval… ) doporučuji Vám obrátit se na někoho z řad advokátů, který s Vámi celý záležitost podrobně probere a najde nějakou možnost, na základě které by bylo možné požadovat peníze zpět. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.