Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.236

Zpětvzetí daru - potomek narkoman, feťák s problémy se zákonem

Odesláno: 
Otevřeno 1220 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám problém, byla jsem již u 3 právníků. Darovala jsem synovy půl domu, syn se oženil a bydlel se ženou v patře, jenže syn je feťák, vodil sem feťáky a další, muž mu to zakázal, jeho žena se odstěhovala k rodičům on údajně za ní, chytli ho i policie, měl
Děkuji, to je asi ve zkratce vše, nebudu dlouho zdržovat. Děkuji za kladné a rychlo odpověď.
 
Dobrý den,

z Vašeho dotazu není patrné, s čím přesně chcete poradit. Pokud máte zájem odvolat darování, abyste půl domu dostala zpátky do svého vlastnictví, existuje v zákoně ustanovení, které o možnosti odvolat dar pro nevděk nebo pro nouzi hovoří. Z jiných důvodů bohužel dar odvolat nelze. Pokud jste navštívila již někoho z řad advokátů, zřejmě s Vámi tuto možnost řešili. Má-li Váš syn problémy, o kterých píšete, můžete dále zvážit možnost vydědění. Kdy lze ze zákonných důvodů nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit.
Dle ust. § 1646 odst. 1 NOZ - Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.
(2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
(3) Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.