Počet stránek ve webu: 43.265

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.099.898

Nárok na životní minimum z výplaty při exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 1553 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.Skončila jsem v práci a firmě zbývalo mi proplatit dovolenou.
V tom začal problém, zjistila jsem, že mi na účet přišlo jen 158, . Kč, i když na výplatnici, kterou jsem si vynutila, byla dovolená řádně vyplacena. Když jsem firmu kontaktovala, vypadlo z nich, že mám exekuci a strhli vše.
Dokonce jsem neměla proplacenou pouze dovolenou ale i slíbené měsíční bonusy viz níže.
Domnívala jsem se, že při exekuci Vám musí ponechat alespoň životní minimum, aby měl člověk z čeho žít. Podotýkám, že v té době, jsem neměla žádný druhý příjem.
Vyjádření pana účetního přesně zní :
Dobrý den paní König,
Paní Manová Iveta ukončila dne 30. září 2015 pracovní poměr se společností EXCALIBUR Holding a. s. Ze mzdy za měsíc září 2015 (včetně náhrady za nevyčerpanou dovolenou), byla provedena srážka ze mzdy. Při postupu provedení exekuce srážkami ze mzdy, byla zohledněna nezabavitelná částka 6.118 Kč, která nesmí být povinnému sraže Zářijová mzda = (čistá mzda 20371 Kč, srážka 8135 Kč, doplatek 12236 Kč). Doplatek rozdělen na dvě úhradyv 12083 Kč a 153 Kč. Částka 153 Kč je pouze doplatek zářijové mzdy a za pozdní úhradu se společnost omlouvá. V říjnu mi ovšem měla být vyplacena!
 
Dobrý den,
dle zákoníku práce ust. § 222 odst. 2 Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
(3) Jestliže vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.

Zpravidla se náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru. Tedy skončila-li jste pracovní poměr v září 2015, měla Vám být náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou vyplacena v měsíci říjnu 2015 společně se mzdou za měsíc září 2015. Stejně jako mzda tak i náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou podléhají srážkám (exekuci) a Vám byla vyplacena pouze nezabavitelná částka.