Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.503.006

Majetkové vyrovnání manželů při rozvodu - vliv na exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 2428 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Byla jsem vdaná deset let (2003-2013), pak jsme se s manželem rozvedli a to v říjnu 2013. Vzhledem k tomu, že během manželství vznikly nemalé dluhy, navrhla jsem bývalému manželovi majetkové vyrovnání dohodou, kde jsme oboustranně podepsali návrh a to ten, že dluhy na jeho jméno si zaplatí on a já zase své. Ale vzhledem k tomu, že mám na mzdu uvaleny exekuce a to i exekuce na jeho jméno, chci se zeptat, zda dohodu majetkového vyrovnání smím uplatnit ve mzdové účtárně s tím, že jsme se dohodli a aby mi tudíž jeho exekuce už nestrhávali (podpisy nejsou ověřené) a nebo zda musím mít soudní rozhodnutí. Děkuji za brzkou odpověď.
Pavlína
 
Dobrý den,

dohoda, kterou jste po zániku manželství mezi sebou vypořádali majetek a dluhy, zavazuje pouze Vás a bývalého manžela, ale nemá právní účinky vůči třetím osobám (věřitelům). Tedy z dluhů, které spadaly do Vašeho společného jmění, jste vůči věřitelům zavázáni oba stejně. V případě, že budete plnit nějaký dluh, který dle dohody měl plnit Váš bývalý manžel, máte vůči němu tzv. regresní nárok, kdy můžete po něm vymáhat částku, kterou jste plnila za něj.
Tedy exekuce na Váš příjem pro dluhy Vašeho manžela být nařízena může a poté, co bude z Vašeho příjmu na jeho dluh plněno, můžete se po něm na základě uzavřené dohody o vypořádání společného jmění domáhat úhrady a to i soudně.