Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.503.003

Návštěva lékaře u zkráceného pracovního úvazku - musí jít zaměstnanec mimo pracovní dobu nebo si to nadpracovat, naddělat?

Odesláno: 
Otevřeno 3211 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
nastoupila jsem do práce na 7 hodinovou prac dobu tedy od 8:00 - 15:30, bohužel lékař v nemocnici po této době neordinuje, šla jsem na propustku ale bylo mě řečeno při uzavření měsíce že si musím doktora domlouvat po pracovní době když mám zkrácený úvazek takže příště si to musím naddělat. Jak to mám tedy udělat příště? Opravdu nemám na lékaře nárok v prac. době? a Ohledně přestávek vím že musí být půl hod. ale přestávky nemáme většina z nás jíme při práci, musím tedy opravdu být v práci 7 a půl hod? Nebo mohu odcházet po 7hod v tomto případě. 2016 Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
ošetření u lékaře se považuje za překážku v práci. Dle ust. § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce: „Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.
Okruh těchto překážek je stanoven nařízením vlády č. 590/2006 Sb. , dle kterého má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu při vyšetření nebo ošetření, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Na základě výše uvedeného je evidentní, že máte na ošetření u lékaře nárok a za určitých podmínek i s náhradou mzdy. Vznikne-li Vám neplacené volno (bez nároku na mzdu), tak je možné si neplacené volno po dohodě se zaměstnavatelem napracovat, abyste nebyla krácena na mzdě nebo platu. Rozhodně to však není Vaše povinnost.

Dle ust. 88 odst. 1 ZP Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.
ust. § 88 odst. 2 Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
Tedy vykonáváte-li práci, která nemůže být přerušena (např. hasiči, policie… ), máte i tak nárok na zajištění přiměřené doby na oddech a jídlo a ta se Vám pak započítává do pracovní doby.
 
děkuji za odpověď, ale u té přestávky jsem spíše myslela, když ji nevyužiji jestli mohu po 7hod prac. době odejít nebo musím být v práci o půl hod dýl tedy 7a půl hod. , protože je ze zákona přestávka stanovena i přesto, že ji nevyužívám.
 
Nejpozději po 6 hodinách máte nárok na přestávku. To jak ji využijete je na Vás, ale rozhodně nemůžete ji nečerpat a o to v práci končit dříve. To Vám ani zaměstnavatel nemůže umožnit, protože by tím porušoval zákon.
 
Dobře tomu rozumím, ale asi jsem se zeptala špatně, sedmihodinový úvazek pro upřesnění je tedy 7hod včetně přestávky nebo tak jak jsem psala se musí být v práci 7,5hod s tím že mi bude zaplaceno 7hod? Do nedávna jsem dělala 12ky každý třetí den, tam nebylo ani možné si vzít přestávku, ale přesto nám bylo zaplaceno celých 12hod a nebyli jsme tam ani o půl hod dýl.
 
Jak už jsem Vám psala, ze zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Taková přestávka nelze poskytnout na začátku ani na konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Pokud jste dělala 12 hodinové směny v nepřetržitém provozu, tedy šlo o práce, které nemohly být přerušeny, tak Vám musela být i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo a tato doba se započítávala do pracovní doby. Tedy z toho důvodu jste měla proplacenou celou 12 hodinovou směnu. Pokud tomu tak není, tak doporučuji se zeptat přímo svého zaměstnavatele, jak Vám mzdu vypočítával. Zákoník práce stanovuje spíše limity a omezení, ale rozhodně nebrání zaměstnavatelům, aby plnili zaměstnancům nad rámec zákona.