Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.843

Závěť sepsaná před rokem 2014 - posouzení platnosti podle starého nebo nového občanského zákoníku?

Odesláno: 
Otevřeno 2271 x
1 odpověď
 
Zůstavitel zemřel v roce 2016, závěť je z roku 2010. Podle jakých předpisů bude posuzována platnost závěti, podle platných v roce 2010 nebo v r. 2016? Pokud podle těch v roce 2010, jaké byly tyto požadavky na platnost závěti?
Děkuji.
 
Dobrý den,
závěť sepsána před 1. 1. 2014, za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 se posuzuje z hlediska platnosti podle nového občanského zákoníku. Vychází to z ust. § 3069 NOZ, kdy při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele. Dokonce dle ust. § 3070 NOZ zemřel-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho pořízení pro případ smrti právním předpisům účinným v době, kdy bylo učiněno, považuje se za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu.
Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html