Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.230

Vydědění nepominutelného dědice pro vysoké zadlužení a hrozbu zabavení dědictví věřiteli či exekutorem

Odesláno: 
Otevřeno 1597 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
otec vlastní rodinný domek a nějaké úspory na vkladních knížkách má 2 syny a jednu dceru a všichni tři jsou zletilí. Otec jednoho ze synů vydědil z důvodu jeho velké zadluženosti, že je tu obava že by majetek zabrali věřitelé a druhému synovi ještě za života daroval celý rodinný domek i se zahradou.
Jak by se rozdělily úspory na vkladních knížkách po smrti otce a na co mají dcera i druhý syn
kterého vydědil nárok jako nepominutelní dědicové i v případě že otec za života daroval rodinný dům jenom jednomu synovy.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
o dětech jako nepominutelných dědicích se hovoří zejména v souvislosti s tím, že zůstavitel zanechá pro případ své smrti závěť, ve které některého ze svých dětí neustanoví za dědice, aniž by ho předem platně vydědil. Co se týče majetku darovaného za života zůstavitele, není zde žádné omezení, a když se rozhodne, může veškerý svůj majetek darovat jenom jednomu z dětí.
Nový občanský zákoník na takové jednání pamatuje pouze v podobě tzv. započtení, kdy v případě, že některý z nepominutelných dědiců by byl neodůvodněně znevýhodněn, tak soud může provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal. To vychází z ust. § 1664 NOZ. Na povinný díl se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se nepřihlíží k obvyklým darováním. (§ 1660 odst. 2 NOZ).
Dle ust. § 1661 odst. 1 NOZ se na povinný díl potomka započte to, co mu zůstavitel dal za svého života na úlevu v nákladech spojených se založením samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání; na povinný díl se započte i to, co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka. Stalo-li se tak dříve než v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, provede se započtení, pokud zůstavitel neprojeví opačnou vůli.
Dle výše uvedeného by soud mohl provést započtení ve formě daru jednomu z dětí jako nepominutelnému dědici a v dědickém řízení by se hodnota daru darovaná za života zůstavitele v určité míře zohlednila při rozdělení dědictví.
Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html