Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.025

Výživné od biologického otce neuvedeného v rodném listě dítěte, určení otcovství

Odesláno: 
Otevřeno 5336 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
2008 měl přítel sex s jednou známou, která ho chtěla už od ZŠ. Po 6 měsících mu řekla, že je těhotná, prý je otec. Do rodného listu uvedla otec neznamý. Terorizuje jeho rodiče a vyžaduje po něm, aby malému ukládal 500 Kč měsíčně na jeho stavební spoření. Vyhrožuje, že ho dá k soudu kvůli určení otcovství. Má na něco nárok? Má nárok na výživné? Syn má 5 let.
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Veronika Ševčíková
 
Dobrý den,

podání žaloby na určení otcovství není - na rozdíl od žaloby na popření otcovství - omezeno žádnou lhůtou. Proto nárok matky dítěte na určení otcovství nezanikl.

Zvážila bych, jestli by pro Vás nebylo lepší nechat proběhnout soudní řízení o orčení otcovství, případně nechat udělat testy DNA, čímž případně vyloučíte otcovství k dítěti, či bude stanovena vyživovací povinnost a určen styk s dítětem.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
DObry den,

takze pokud chapu spravně není tedy žádná promlčecí lhůta do které se matka neozvala, tudíž by její nárok padl? a pokud ona vznese žádost o určení otcovství a potvrdí se, že by byl jeho otcem náklady hradí otec nebo matka? a může požadovat zpětně alimenty? nebo je nějaká šance, když mu řekla, že od něj nic nechce?
předem Vám moc děkuji za cenné rady.
 
Dobrý den,
ano v tomto případě podání návrhu na určení otcovství není vázáno žádnou lhůtou. Jediné omezení je, že návrh na zahájení řízení může být podán teprve po narození dítěte, což v daném případě by splněno bylo.
Podá-li matka dítěte návrh na určení otcovství, bude muset prokázat, že jí označený muž je skutečně otcem jejího dítěte, což po uplynutí delší doby je z hlediska dokazování obtížnější. Soud v tomto řízení vychází ze třetí domněnky otcovství, tj. za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.
Soud také může přistoupit v rámci dokazování k určení otcovství na základě zkoumání DNA, kdy znalecký posudek určí, zda žalovaný je skutečně otcem dítěte.
V případě, že se otcovství žalovaného muže k dítěti potvrdí, vydá soud rozsudek, jímž určí, že žalovaný je otcem dítěte a zároveň rozhodne o tom, komu z rodičů bude dítě svěřeno do péče a druhému z rodičů určí výši výživného, které je povinen platit. Žalovanému, který v projednávané věci nebyl úspěšný, uloží zaplatit nejen soudní poplatek, ale i veškeré náklady vzniklé v průběhu řízení.
Co se týče výživného, lze dle § 98 odst. 1 zákona o rodině přiznat výživné pro nezletilé děti zpětně za dobu nejdéle tří let ode dne zahájení řízení.
Předchozí sliby matky dítěte, že po Vašem příteli nebude nic požadovat, nejsou pro dané řízení, týkající se určení otcovství významné.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?