Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.282

Darování majetku jednomu potomkovi a nepřímé vydědění ostatních

Odesláno: 
Otevřeno 2549 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
je možné společný majetek rodičů (společné jmění manželů SJM) nechat napsat jen na jednoho z nich? Jedná se o to, že jsem koupila městský byt rodičů, ale je pořád na jejich jméno, protože to mělo město v podmínce, že si ho může koupit jen nájemce. Teď by mi ho chtěli darovat, ale tatínek má z prvního manželství jedno dítě, se kterým se nikdy nestýkal a tudíž nechce, aby dědilo. Vydědění není asi jednoduché. Rodiče vlastní ještě chalupu a dozvěděla jsem se pokud zůstane do smrti jednoho z nich jejich, půjde i byt, který jsem zaplatila do dědictví.
 
Dobrý den,

pokud Vám chtějí darovat byt za života obou z nich, na ostatní potomky se nehledí. Tedy mohou tak učinit prostřednictvím darovací smlouvy, na základě které dojde ke změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Chtějí-li Vám nemovitost odkázat prostřednictvím závěti po jejich smrti, nesmí omezit nepominutelné dědice (jiné děti), kdy musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílů (nezletilý dědic) a zletilý dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu (ust. § 1643 NOZ).
Dále nový občanský zákoník umožňuje uzavřít tzv. dědickou smlouvu, kterou povolá zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Tedy vlastní-li rodiče ještě chalupu, jejíž hodnota dosahuje alespoň ¼ hodnoty bytu, připadá v úvahu i tato varianta. Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny. Z toho důvodu Vám doporučuji, rozhodnete-li se pro tuto variantu, se obrátit na notáře.

Shrneme-li všechny možnosti, tak bych Vám doporučila s ohledem na skutečnost, že jste koupi bytu financovala, aby Vám rodiče byt darovali již za života. Tato varianta vychází nejlépe i vzhledem k tomu, že jako osoba v přímé linii budete osvobozena od daně z příjmu (dříve daně darovací). Dále doporučuji, aby skutečnost, že jste koupi bytu financovala nebo na ni přispěla, byla nad rámec uvedena v darovací smlouvě, neboť v opačném případě by takové darování mohlo být uplatněno v dědickém řízení jako zápočet, což by Vás mohlo znevýhodnit při dědění po rodičích.