Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.097.948

Renta po pracovním úrazu

Odesláno: 
Otevřeno 11899 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
chci vás poprosit o zodpovězení otázky.
30.1.2012 jsem měl pracovní úraz oka.
Pracovní neschopnost trvala od 30.1.2012 do 31.3.2013.
Od 1.4.2013 jsem nastoupil ze zdravotních dúvodů na jinou práci.
Požádal jsem o doplácení do průměrného výdělku, kterého jsem dosahoval před pracovním úrazem.
Příjem za 4 čtvrtletí 2011.
Říjen 31.247 Kč (hrubého 38.447 kč) -30 hodin přesčas.
Listopad 41.390 Kč (hrubého 53.163 Kč) -92 hodin přesčas.
Prosinec 39.108 Kč (hrubého 49.857 Kč) -80 hodin pčesčas.
Paní úcetní mi vypočítala pravděpodobný výdělek 31 549kč HRUBÉHO s tím, že je to nová škoda a že podle zákoníku práce je to správně. Na pojištovně mne odkázali na §371, ale tam je napsáno "pred vznikem škody"a ne před vznikem další škody jako
u §370 odstavec 2. Navíc kdyby se jednalo o další škodu tak by měla jiné císlo pojistné události, ale u mne byly vypláceny jak ztráta na výdelku, bolestné, bolest a ztížení spolecenského
uplatnení tak i náhrada za ztrátu na výdelku po skončení pracovní neschopnosti (renta) pod stejným číslem pojistné události a pod stejným daumem vzniku škody tedy 30.1.2012.
Jaké je vlastně "rozhodné období" pro jeho výpočet.
Moc predem dekuji za vaše odpovedi a s pozdravem Petr
 
Dobrý den,

nejdříve začnu obecnou právní úpravou, následně se dostanu k odpovědi na Váš dotaz:

1. povinné druhy náhrady škody vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem: § 369 zákoníku práce (ZP)

a) ztráta na výdělku po dobu pracovní nschopnosti
b) ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
c) bolest a ztížení společenského uplatnění
účelně vynaložené náklady spojené s léčením
d) věcná škoda.

Jde o dílčí nároky, které je třeba posuzovat samostatně, tzn. v daném případě nemusí vzniknout nárok na všechny výše vypočtené druhy náhrady škody.

2. Dále se zaměřím pouze na podmínky vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku během a následně po ukončení pracovní neschopnosti - § 370, § 371 ZP.

A) Po dobu pracovní neschopnosti

- rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výší náhrady mzdy dle § 192 ZP/nemocenským.

PŘ. DNE 30. 1. 2012 SE STAL ÚRAZ, PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK SE VYMĚŘIL ZA DOBU PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ČTVRTLETÍ DLE § 351, 352, 354 ODST. 1 ZP. ZDE BYLO TEDY DLE MÉHO NÁZORU SPOČÍTÁNO SPRÁVNĚ. NEKONTROLOVALA JSEM VÝPOČET PO MATEMATICKÉ STRÁNCE.

- pokud zaměstnanci vznikne DALŠÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST V DŮSLEDKU P. ÚRAZU, postupuje se podle § 370 odst. 2 ZP: pak se za průměrný výdělek považuje průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další škody.

PŘ. TOTO USTANOVENÍ MÍŘÍ NA SITUACI, KDY JSTE SE NAPŘÍKLAD VRÁTIL DNE 1.4. ZPĚT DO PRÁCE, A ZAČAL JSTE PRACOVAT (V TÉTO SOUVISLOSTI NENÍ ROZHODNÉ, ZDA NA STEJNÉM ČI JINÉM PRACOVNÍM ZAŘAZENÍ), ZNOVU JSTE BYL ALE NUCEN NAPŘÍKLAD V ZÁŘÍ 2012 NASTOUPIT NA NEMOCENSKOU Z DŮVODU PŘEDEŠLÉHO ÚRAZU. v TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE BUDE ROZHODNÝM OBDOBÍM PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PŘED VZNIKEM TÉTO DALŠÍ ŠKODY - ROZHODNÉ BUDE 2. ČTVRTLETÍ 2012.

B) Po skončení pracovní neschopnosti
- rozdíl mezi průměrným výdělkem PŘED vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu
- ROZHODNÝM OBDOBÍM PROTO BUDE 4. ČTVRTLETÍ 2011, NEBOŤ TOTO OBDOBÍ PŘEDCHÁZELO VZNIKU ŠKODY (30.1.2012)
- výpočet náhrady se skutečně vztahuje k datu 30.1.2012.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
To znamená, že v mém případě se účetní zmýlila, když mi pro výpočet renty určila pravděpodobný výdělek, který se určuje podle § 355 odst. 1
(Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. )
Děkuji za odpověď Petr.
 
§ 354

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.

§ 355

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

§ 371
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

--------------------
S ohledem na výše uvedené mám za to, že výpočet neproběhl správně.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Moc vám děkuji, ale chci se ještě zeptat.
Čeká mě ještě jedna operace následkem toho pracovního úrazu. Můžete mi prosím napsat jaká bude v tomto případě výše renty, když budu muset na nemocenskou?
A pokud budu na nemocenské kvůli jiné nemoci která se netýká pracovního úrazu?
Taky pokud budu na úředu práce a budu pobírat podporu?
No a ještě mi prosím napište v jakých případech můžu o "Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti" (rentu) přijít.
Moc vám děkuji za váš čas.
Petr
 
Ad další operace následkem pracovního úrazu:

V této části Vás odkážu na moji předešlou odpověď a sice:

- pokud zaměstnanci vznikne DALŠÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST V DŮSLEDKU P. ÚRAZU, postupuje se podle § 370 odst. 2 ZP: pak se za průměrný výdělek považuje průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další škody.

PŘ. TOTO USTANOVENÍ MÍŘÍ NA SITUACI, KDY JSTE SE NAPŘÍKLAD VRÁTIL DNE 1.4. ZPĚT DO PRÁCE, A ZAČAL JSTE PRACOVAT (V TÉTO SOUVISLOSTI NENÍ ROZHODNÉ, ZDA NA STEJNÉM ČI JINÉM PRACOVNÍM ZAŘAZENÍ), ZNOVU JSTE BYL ALE NUCEN NAPŘÍKLAD V LEDEN 2014 NASTOUPIT NA NEMOCENSKOU Z DŮVODU PŘEDEŠLÉHO ÚRAZU. v TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE BUDE ROZHODNÝM OBDOBÍM PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PŘED VZNIKEM TÉTO DALŠÍ ŠKODY - ROZHODNÉ BUDE 4. ČTVRTLETÍ 2013.
--------------------------------------------------
Ad jiná nemoc, která se netýká pracovního úrazu

V tomto případě Vám také bude náležet náhrada za ztrátu na výdělku podle § 371 odst. 2 zákoníku práce.

§ 371
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.
--------------------------------------------------
Ad Úřad práce - podpora v nezaměstnanosti a náhrada škody - ztráta na výdělku

I v tomto případě trvá Váš nárok na náhradu škody spočívající ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Odkazuji na ust. § 371 odst. 3 zákoníku práce.

§ 371
(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy (§ 111). Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.
--------------------------------------------------
Ad ztráta nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se poskytuje do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

K tomuto odkazuji na ustanovení § 371 odst. 6 zákoníku práce.

§ 371

(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.
--------------------------------------------------

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?