Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.977

Jak donutit biologického otce dítěte nezapsaného v rodném listě k placení výživného

Odesláno: 
Otevřeno 3306 x
7 odpovědí
 
Dobrý den, mám 6letého syna s mužem, který je ženatý. Nepřál si být zapsán do rodného listu syna právě z důvodu že je ženat. Tím pádem mi neplatí ani alimenty na syna. Stýkáme se nepravidelně již od roku 2000, ale již 2003 jsem se s ním chtěla rozejít. Vyhrožoval že mě zabije - i mého prvního syna a on že se oběsí na půdě. Od 2003 se marně snažím od něj osvobodit a on mi neustále vyhrožuje po SMS, sprostě mi nadává, uráží mě, vyhrožuje mi že mi sebere syna a dokonce mě už i začal sledovat.
Peníze mi žádné skoro nedává a když už mi něco dá pro syna tak za to po mě vyžaduje sex. Nevím co mám dělat. Mám z něj strach. A hlavně nechci přijít o syna. Děkuji za radu.
 
Dobrý den,

těmito Vámi popsanými jednáními naplnil otec dítěte znak trestného činu, jednak přečinu nebezpečného vyhrožování a dále přečinu nebezpečného pronásledování. Bylo by tedy možné proti němu podat trestné oznámení pro podezření ze spáchání těchto trestných činů. Pečlivě si schovávejte veškeré tyto zprávy, jako případný důkazní materiál.

Pokud si přejete, aby plnil svoji vyživovací povinnost, bylo by nutné provést DNA testy otcovství a následně podat návrh na určení otcovství k nezletilému, dále o stanovení výše výživného a v neposlední řadě o úpravě styku s nezletilým dítětem.

Osobně bych spíše doporučovala vzhledem k tomu, že se otec dítěte chová mnohdy zvláštně, jak uvádíte, bych touto cestou vůbec nepostupovala, neboť bych upřednostnila to, že veškeré styky s ním budou ukončeny. Nicméně pokud chcete, aby byla vyživovací povinnost z jeho strany plněna bude třeba postupovat touto cestou, nicméně roku v ruce jde s tím, také povinnost umožnit styk otce s dítětem, řízení o výlučné/střídavé péči.

Rozhodně ve věci postupujte citlivě, i z jeho strany by mohl být vznesen návrh na určení otcovství na základě DNA testu.

Pro úplné "odstřižení od takového člověka" jako krajní řešení, lze samozřejmě doporučit i zablokování jeho telefonátů, e-mailů u poskytovatele těchto služeb, přestěhování se a podobně.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?

------------------------
§ 353
Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

c) se zbraní,

d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

§ 354
Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.
 
Děkuji moc za odpověď. Chci se ještě zeptat zda mi bude muset doplatit výživné za celých 6let od narození syna. A kdo platí test DNA když já jsem matka samoživitelka a pobírám momentálně sociální dávky a on je nezaměstnaný a ani se nemá k tomu aby pracoval. děkuji.
 
Výživné lze požadovat až 3 roky zpětně.

Test DNA obvykle platí matka a následně jsou ji náklady proplaceny (nahrazeny) v rámci soudního řízení.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
A je nutné dělat test DNA když by sám uznal otcovství??
 
Pro určení otcovství se užívají (ve zkratce) tři způsoby - 3 domněnky otcovství:

1. manžel matky dítěte
2. uznání před matičním úřadem
3. test DNA

Z Vámi popisované situace jsem vyrozumněla, že otec v rodném listě dítěte zapsán není, pokud shodně s Vámi prohlásí, že je otcem, test DNA potřeba nebude, pokud se otcovství bude bránit nic jiného Vám nezbude.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Ano není zapsán v rodném listě jako otec dítěte. Co mi tedy radíte udělat. udat ho na policii za to co mi neustále dělá nebo ho dát k soudu aby začal plnit svou vyživovací povinnost??? Kde a jak začít?? Děkuji.
 
Pokud se chcete tohot člověka opravdu zbavit, navrhuji nedělat nic, zablokovat jeho telefonní číslo, email a podobně, dále vyloučit jakékoliv setkávání.

Pokud samozřejmě cítíte reálné nebezpečí ze strany této osoby, bude nutné podat trestní oznámení proti této osobě.

Ohledně určení otcovství, výživného, styku s dítětem si budete muset odpovědět, zda jste srozumněna s tím, že budete tuto osobu opakovaně potkávat při předávání dítěte a podobně, v této věci samozřejmě nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že jde o osobu nemajetnou a bez příjmů. Pokud budete chtít podat návrh na určení určení otcovství, výživného a styku s dítětem, jistě Vám pomůže s jejím sepsáním pracovnice správy sociálního zabezpečení.

Vzory jsou dostupné i na stránkách: ODKAZ