Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.159

Zapsání památkové zóny na soukromou nemovitost občana bez jeho svolení - může to úřad udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 2015 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
může mi národní památkový ústav svévolně dopsat do katastru nemovitosti pod kolonku
způsob ochrany památkovou zónu? A to bez souhlasu a vědomí majitele?
Jak se tomuto bránit?
Děkuji
 
Dobrý den,
dle ust. § 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Společně s tím určí podmínky ochrany takového území.
Sám jako jedinec s takovým rozhodnutím nic nezmůžete. O zrušení nebo zúžení památkové zóny se můžete angažovat prostřednictvím obce, ve které se Vaše nemovitost nachází. Tedy vznést svůj podnět na zasedání zastupitelstva, které je veřejné. Následně by se obec musela obrátit na ministerstvo kultury s žádostí o zrušení nebo zúžení památkové zóny. O zrušení památkové zóny lze uvažovat, pokud pominuly důvody, pro které bylo území za památkovou zónu prohlášeno, neboť jedním z veřejných zájmů ČR je zájem na zachování hmotného kulturního dědictví, tedy historicky vzniklých kulturních hodnot tvořících součást prostředí života současné i budoucí společnosti. Tento veřejný zájem tedy převažuje před zájmem vlastníků nemovitostí nacházejících se v památkové zóně, kterým přináší řadu omezení.
 
Děkuji za odpověď.

Šlo především o to, že v katastru při koupi nemovitosti žádný údaj o památkové zóně nebyl a teď po roce a půl jsme z ničeho nic přišli na to, že ji dodatečně dopsali. Mám i výpis z katastru při koupi nemovitosti, kde tento údaj ještě zapsaný není. Jednoduše řečeno s tím nelze nic dělat? Děkuji
 
Jako vlastník jedné nemovitosti nacházející se v památkové zóně s tím těžko něco zmůžete, neboť jak jsem již uvedla, jde o zájem veřejnosti, který má přednost, před zájmy jednotlivce.
Jestliže jste nemovitost koupil teprve před rokem a půl a je pravděpodobné, že prodávající o skutečnosti, že má předmětná nemovitost být zařazena do památkové zóny věděl a nesdělil Vám to, je možné uvažovat o odstoupení od kupní smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny po prodávajícím. Zda v době prodeje o dané skutečnosti prodávající věděl, je však obtížné prokázat.
 
Dozvěděl jsem se, že památková zóna je zde vyhlášená už delší dobu. Pouze do katastru nemovitosti byla tato skutečnost dopsaná až teď, rok a půl po koupi domu. Při prodeji nemovitosti jsem katastr prohlížel, a nic takového tam nebylo. Jak jsem psal, výpis, kde je tato kolonka prázdná, mám doma.

V podstatě k tomu člověk přijde jak slepý k houslím a ještě mu to bude komplikovat případnou rekonstrukci nemovitosti.

Děkuji