Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.298

Zvlášť závažné porušení povinnosti nájemní smlouvy nájemcem, nájemníkem - příklad, definice

Odesláno: 
Otevřeno 2381 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
kdy se jedná o zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce bytu? Jedná se i o případy, kdy způsobuje obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí? Je povinen pronajimatel nájemce nejdříve upomenout a až poté přístoupit k případné výpovědi z nájmu bez výpovědní doby? Nebo může pronajimatel v takovém případě rovnou podat výpověd z nájmu bez výpovědní doby a ta bude platná? Děkuji.
 
Dobrý den,
příklady, kdy nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, najdete v ust. § 2291 odst. 2 NOZ. Jde o demonstrativní výčet, tedy případů, kdy se bude jednat o zvlášť závažné porušení, bude víc a doplní je judikatura soudu. Situace se vždy posuzuje z objektivního hlediska, kdy musí jít skutečně o závažné porušení povinnosti. Nestačí to, že pronajímatel subjektivně považuje jednání nájemce za závažné porušení povinností plynoucích z nájmu.

Dle ust. § 2291 odst. 3 NOZ je povinen pronajímatel ve výpovědi uvést v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti a dále je povinen vyzvat před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popř. odstranil protiprávní stav. Neučiní-li tak, k výpovědi se nepřihlíží. Pronajímatel vždy musí zcela konkrétně uvést zjevné skutečnosti a události, ze kterých bylo jednání nájemce zřejmé a rozpoznatelné. Pokud důvod výpovědi není z podané výpovědi jasně patrný, k výpovědi se nepřihlíží.