Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.070

Ignorování předběžného opatření ve věci styku (setkávání) otce s dítětem, doba vyřízení odvolání soudem

Odesláno: 
Otevřeno 2193 x
1 odpověď
 
Dobrý den, prosím poradi:
předběžné opatření ve věci styku otce s dětmi je vydáno a vykonatelné dnem doručení oběma stranám. Co dělat, když otec usnesení neakceptuje a podá odvolání, jak dlouho se o tomto odvolání rozhoduje a co s nedodržením usnesení již vydaného předběžného opatření, které mělo být vykonatelné? Děkuji.
 
Dobrý den,

předběžné opatření slouží k tomu, aby byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků nebo pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.
Proti předběžnému opatření, které je vykonatelné dnem doručení, je sice odvolání přípustné, ale podané odvolání nemá odkladný účinek. Tedy Vy můžete na základě předběžného opatření požadovat výkon rozhodnutí i přesto, že takové rozhodnutí díky včas podanému odvolání oprávněnou osobou nenabylo právní moci. Na základě vydaného předběžného opatření můžete podat soudu návrh na nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, který lze podávat opakovaně vždy, když není styk realizován a to po dobu trvání předběžného opatření. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má dítě bydliště.