Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.077

Sousedovi vadí barva stěny domu na hranici pozemku - na co má právo?

Odesláno: 
Otevřeno 2150 x
1 odpověď
 
Dobrý den, náš panelový dům prochází zateplením. Soused, se kterým přímo náš dům sousedí na hranici pozemků, přes velké problémy, přistoupil na vstup na pozemek (za úplatu, i přes to, že je to jeho povinnost).
V současné době řešíme problém s tím, že nám dává požadavky na barvu omítky, barvy se kvůli tomu měnili již třikrát. Po obarvení soklu na tmavě hnědou barvu, do cca 1,2 metru výšky přišel s tím, že barva mu stíní a chce další peníze a úpravy současné smlouvy.
Má na toto právo? Děkuji
 
Dobrý den,

Váš soused má ze zákona povinnost umožnit Vám vstup na pozemkem – v době, v rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě Vašeho pozemku a to za podmínky, že účelu nelze dosáhnout jinak. Sousedovi, který umožní vstup na pozemek, náleží náhrada škody, pokud mu tím byla způsobena (např. došlo k poškození některého z jeho stromů, zničení trávníku atd.). Právo vstupu v sousední pozemek v sobě zahrnuje nejen samotné vstoupení, tedy překročení hranice sousedova pozemku, ale rovněž pobyt na něm omezený účelem vstupu. Soused musí snášet i užití svého pozemku pro potřebné práce na Vaší stavbě, nejde-li to jinak. Za to mu náleží přiměřená náhrada.
Soused Vám však nemůže diktovat jakou barvu a jakým způsobem máte pokračovat v opravách. S úpravou smlouvy musí souhlasit obě strany, a pokud náhrada, kterou již za rušení ve výkonu jeho vlastnického práva případným vstupem a pobytem na jeho pozemku dostal, je přiměřená, nemusíte na další jeho požadavky přistupovat. Otázka přiměřenosti náhrady je velmi spekulativní, ale pokud jde o náhradu, která se obvykle poskytuje při podobných opravách a situacích, nemohl by s argumentem nepřiměřené náhrady v případném soudním sporu uspět.