Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.730

Postup vystěhování původního majitele práv k družstevnímu bytu

Odesláno: 
Otevřeno 1740 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

dnes mělo dojít k předání družstevního bytu, členská práva vlastním od 12.11.2014 a má také nájemní smlouvu.

Majitel včera za mnou přišel, že nemá kam jít a že za pár dní se vystěhuje.

Ve smlouvě se píše, že za každý den prodlení mi má zaplatit 500, -.
Slíbil, že zaplatí nájem za celý listopad, ale…

Můžete mi prosím poradit, jakými kroky ho můžu vystěhovat? Tlačím na realitní kancelář.

Děkuji
Katka Szeligová
 
Dobrý den,

osoba, která na Vás převedla členská práva a tím jste zároveň vstoupil do nájemního vztahu, má povinnost byt k uvedenému datu vyklidit. Pokud tak neučiní, nemůžete jí věci vyhodit na ulici, ale družstvo jako vlastník bytu by muselo podat žalobu na vyklizení bytu, což bude chvíli trvat, než soud rozhodne. Zákon neumožňuje a přímo zakazuje takovou osobu vystěhovat prostřednictvím násilí nebo prostým sbalením kufrů a vystěhováním na ulici.
Máte-li ve smlouvě stanovenou smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení s vystěhováním, je na zvážení osoby, která ve Vašem bytu přebývá, zda nevyužít jiný prostředek ubytování, který by vyšel levněji (např. pronajmout si jiný byt, přestěhovat se na ubytovnu). Můžete ji s tím pomoct, i když to není Vaše povinnost, ale dosáhnete tak výsledku rychleji.
Dále se zaměřte, zda není ve smlouvě upravena možnost odstoupení od smlouvy pro případ, že nedojde k předání bytu ve stanovené lhůtě. Zákon v obecných ustanoveních konkr. ust. § 2002 NOZ upravuje možnost odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu, dojde-li k porušení smlouvy podstatným způsobem, přičemž podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.