Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.752.868

Vyhrožování zrušením insolvence, zpětvzetí návrhu právníkem dlužníka z důvodu nezaplacení za služby právníka

Odesláno: 
Otevřeno 2932 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chci se zeptat jestli může právnička která mi zpracovala návrh na oddlužení, vzít od soudu návrh zpět.
V září 2013 jsem požádal právničku o pomoc při zpracování návrhu na oddlužení. Návrh zpracovala a odeslala k soudu. Cena za služby s tím spojené je 14.000 Kč. S právničkou jsem si domluvil tuto částku zaplatit ve splátkách. Bohužel v březnu 2014 jsem prodělal infarkt myokardu, jsem na neschopence a ještě nějakou dobu budu. Z částky 14.000 kč za služby jsem zaplatil již 10.000 Kč.
Nyní pobírám pouze dávky v nemocenské 8700 Kč. Z toho zaplatím nájem za ubytovnu 2240 Kč. Musím odečíst ještě částku 1700 Kč kterou pobírám jako příspěvek na nezletilého syna. Z nemocenské mi tedy zbyde 4760 Kč na měsíc.
Právničku jsem žádal o posečkání splátek (zbývá uhradit 4.000 Kč). Právnička o tom nechce ani slyšet a chce okamžitě uhradit nějakou splátku. Vyhrožuje mi žalobou a tím, že insolvenční návrh "stáhne" od soudu.
Nevím jestli na toto má právo. Dále mi tvrdí, že jsem uhradil pouze 9000 Kč. Na 10000 Kč mám potvrzení. 31.10.2014 mi volala její asistentka, že musím příští týden donést nějaké peníze. Nevím kde je vzít.
Jak dál. Děkuji, Jakub kubelka
 
Dobrý den,

jednání právního zástupce není zcela etické, co se týče vyhrožování zpětvzetím návrhu na povolení oddlužení. Dle ins. zákona ust. § 394 může dlužník vzít návrh na povolení oddlužení zpět, dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení. Poté již nemůžete takový návrh na povolení oddlužení podat znovu.
Váš právní zástupce může takový úkon (zpět vzetí návrhu) učinit je na základě Vašeho pokynu. Máte-li obavu z takového jednání, doporučuji odvolat právnímu zástupci plnou moc, pokud byla udělena i pro další jednání související s insolvenčním řízením. Toto odvolání plné moci zašlete i na insolvenční soud, který projednává Váš návrh na povolení oddlužení. Poté již insolvenční soud na návrh Vašeho právního zástupce zpětvzetí návrhu neučiní. Vyhnete se tím složitému následnému prokazování. Vzory k odvolání plné moci najdete zde: http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html
Co se týče zbývající neuhrazené částky. Zkuste se obrátit na některého z Vašich příbuzných či známých s žádosti o finanční pomoc nebo se domluvit s Vašim právním zástupcem na nějakých splátkách. Vyhnete se tím dalším nepříjemnostem. Váš právní zástupce po Vás neuhrazenou částku může vymáhat soudně.
 
Velice děkuji za odpověď. Mám však problém, nevím přesně kdy jsem s právničkou sepsal plnou moc. Žádný dokument nemohu najít. Stačí k odvolání plné moci alespoň měsíc, kdy jsem plnou moc sepsal? Nechci se paní právničky ptát. Nehodlám se s ní již osobně setkat. Vše ještě budu řešit na ČAK.
Děkuji velice.
 
Pokud plnou moc nemáte k dispozici, zkuste se podívat na insolvenční rejstřík, kde je vedeno Vaše oddlužení (www. justice.cz). Pokud za Vás návrh na povolení oddlužení posílala, měla by tam být plná moc přiložena. Pokud ji nedohledáte, bude pro odvolání plné moci stačit, abyste plnou moc co nejvíce specifikoval, aby nebyla zaměnitelná s jinou plnou mocí.