Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o stanovisko k tomu, jaký hrozí trest za pomluvu. Na mém pracovišti řeším problém s kolegy. Doslechl jsem, že o mě a mé kolegyni začali v těchto dnech šířit pomluvu, že během vánočního večírku, který proběhl v loňském roce 2019, jsme se spolu vyspali. Je to samozřejmě lež a přesně vím, že se jedná o pomstu ze strany jednoho kolegy.

V případě, že se tato lež začne šířit dál, tak nám to samozřejmě uškodí na cti. Chtěl bych mít na tvůrce této lži jasný argument, co mu za tuto pomluvu hrozí a vyzvat jej k tomu, aby s šířením dezinformace přestal. Poraďte mi prosím také jak postupovat dál, kdybych na aktéry této akce chtěl podat trestní oznámení. Děkuji. Šimon.

 

ODPOVĚĎ:
Trestný čin pomluvy má jako základní sazbu trest odnětí svobody až na jeden rok. Tento trest může být nahrazen jiným druhem, např. peněžitou pokutou. Konkrétní výše trestu a jeho druh se pak odvíjí od konkrétních okolností případu a pachatele (zda byl již trestán, způsob spáchání činu, míra poškození apod.). Trestní oznámení můžete podat na kterékoliv pobočce Policie ČR, je vhodné s sebou vzít listinné důkazy, pokud je máte k dispozici (např. Rozšiřování pomluv emailem apod.), případně označit svědky, kteří dosvědčí, kdo tyto pomluvy rozšiřuje. Podáním trestního oznámení vzniká policii povinnost celou věc prošetřit, nemusíte tak následně dělat nic.
Další možností je obrátit se na civilní soud a domáhat se před ním, aby se tento kolega zdržel rozšiřování pomluv, omluvil se a případně Vám nahradil vzniklou újmu v penězích (částka se opět řídí dle konkrétních okolností případu, zejména toho, jak moc Vás tímto poškodil).
V této věci se můžete také obrátit na některého advokáta, aby Vás zastupoval, kontakt zde: www.advokatikomora.cz.