Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem dříve vězněný člověk, tj. s historií VTOS (výkon trestu odnětí svobody). Jsem invalidní důchodce, 58 let. Šance na umístění v práci téměř nulová. Protože mi chybí roky v rozhodné době (ač mám odpracováno 30 let) pro výplatu invalidního není mi vyplácen. Žiji tedy z DHN. Jsem autorizovaný stavitel.

Nyní se mi naskytla příležitost se vrátit do oboru. Vzhledem k zdravotnímu stavu ne jako pobíhající po staveništi, ale jako odpovědný zástupce firem. Nyní merit věci. Souběhem trestů mi nemůže zákonným způsobem být zahlazen trest z r. 2007 (vztahující se k podnikání), který je rozhodný pro podnikání. Rád bych tedy soud požádal o předčasné zahlazení trestu. Ale cítím, že by to neměla být prostá žádost. Máte s tím zkušenost? Pěkný den.

 

ODPOVĚĎ:
Podání této žádosti před uplynutím lhůt stanovených zákonem pro zahlazení je možné, nicméně se této žádosti vyhovuje spíše výjimečně, a to pokud odsouzený prokáže po výkonu nebo prominutí trestu svým velmi dobrým chováním, že se napravil. Nicméně toto neplatí u souběžných trestů. Pokud měl odsouzený uloženo několik trestů vedle sebe, lze celé odsouzení zahladit až po uplynutí lhůty pro zahlazení trestu, která je nejdelší.
Nicméně to ovšem neznamená, že nemůžete tuto žádost podat. Pro žádost o předčasné zahlazení o i „běžné“ zahlazení platí stejná pravidla.