Počet stránek ve webu: 43.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržela jsem Příkaz za spáchání přestupku v přímém úmyslu podle ust. § 125 c odst. 1 písm e) bod 1 zákona o silničním provozu - jela jsem bez řidičského oprávnění. Příkaz jsem si převzala z pošty dne 20.8.2019. Toto oprávnění mi bylo odebráno v dubnu 2018 za rychlou jízdu (v obci na 30 km jsem jela 97 km, trest zákaz řízení na půl roku jsem dodržela, mohla jsem si po 3 měsících zažádat o povolení zbytku trestu) a já auto nepotřebovala.

07/2019 mě zastavili při běžné prohlídce, kdy jsem usedla za volant. Nyní zní příkaz na uhrazení pokuty 25.000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na 1 rok. Jsem si vědoma své chyby, ale ráda bych se zeptala:
1. Mohu po polovině tohoto trestu zažádat o prominutí? Pokud ano, tak to bude 28.2.2020? Na příkazu totiž ohledně toho, že bych si mohla požádat o prominutí poloviny trestu nic nepíší.
2. Musím absolvovat potrvzení od dr. , psychologické testy, autoškolu, potvrzenou žádost o prominutí a až budu mít všechny tyto dokumenty se přihlásit do autoškoly?
3. Je možné tuto pokutu uhradit splátkovým kalendářem, pokud se domluvím s vyřizující osobou mého příkazu?
Děkuji a jsem s pozdravem Dominika.

 

ODPOVĚĎ:
1. Po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti lze požádat o prominutí zbytku. Po zvážení všech okolností správní úřad může, ale také nemusí této žádosti vyhovět. Půlroční lhůta se počítá od právní moci rozhodnutí, kterým byla tato sankce uložena.
2. Zde platí následující:
Pokud od právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění neuplynula lhůta 1 roku, je nutno mít posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od svého obvodního lékaře, psychologický posudek od dopravního psychologa. Pokud uplynula lhůta delší než jeden rok, potom k vrácení řidičského oprávnění je nutné vedle zdravotního posudku a psychologického posudku předložit i doklad o odborné způsobilosti (=vykonání závěrečné zkoušky v autoškole).
3. Ano, pokud Vám bude umožněno hradit pokutu ve splátkách.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.