Počet stránek ve webu: 42.677

žádost o prominutí poloviny trestu