Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně výpisu z rejstříku trestů. Můj přítel byl odsouzen pro krádež na 2 roky s podmínkou 3 let a k úhradě škody. Podmínka skončila, škoda byla uhrazena a soud mu zaslal, že se osvědčil. Mysleli jsme si, že pokud soud zaslal dopis o tom, že se osvědčil. Bude výpis z rejstříku čistý, ale opak je pravdou. Co máme dělat proto, aby byl výpis z rejstříku čistý. Předem děkuji za odpověď. Kristýna

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto říká:
Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Tudíž pokud soud vyslovil, že se pachatel osvědčil, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, není třeba podávat žádnou speciální žádost a automaticky by mělo dojít k tomu, že ve výpisu z rejstříku trestů nebude takový údaj o podmíněném trestu uveden. Soud totiž má ihned po právní moci usnesení o osvědčení Rejstříku trestů oznámit, že došlo k osvědčení.

Pokud ovšem stále ve výpisu z Rejstříku trestů je tato podmínka uvedena, obraťte se na soud, který rozhodl o tom, že se pachatel osvědčil, aby rozhodnutí o osvědčení zaslali rejstříku trestů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Osvědčení se v podmínce a výmaz z rejstříku trestů - jak, kde požádat o vymazání trestu z rejstříku?