Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Recidiva je při stejném přestupku do 1 roku a záznam se vymaže zcela po 5 letech? Pokuty vyšší u recidivy, více jsem nenašel. Zaniká recidiva, když občan nespáchá rok žádný přestupek po sérii přestupků? Občan netrestán způsobí 4 přestupky ve stejném paragravu.

1. Rupnou mu nervy na poště a praští do čtečky, škoda 2.000 Kč.
2. V Tescu fronta, praští do samoobslužné kasy, která odmítá vrátit zpět, škoda 1.500 Kč.
3. Na poště se ztratil balík, rozbije poutač, škoda 1.000 Kč.
4. Zase na poště asi ztráta zásilky, kopne do automatických dveří a rozbijí se (škoda 1.000 Kč).
Stářím od teď:
1. přestupek 14 měsíců (čili více jak rok), 2 přestupek 7 měsíců. starý, 3 př. 4 měs. starý, 4 př. nyní.
Půjde o tr. čin, když součet škod je 5.500 Kč? Nebo se 1. přestupek již škodou nepočítá, když je to více jak rok? Recidiva je tu jasná, ale sčítají se škody? A dle jakého pravidla? Pro zajímavost. Bylo by to jiné u stejných škod a stáří př. opět při sérii, ale v jiném (než výše), přičemž v té sérii stejném paragrafu? Např. přestupky: krádež v obchodě, skládka, rušení klidu... Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Nemělo by jít o trestný čin, nýbrž o jednotlivé přestupky:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku zničením nebo poškozením věci z takového majetku. Je-li přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70000 Kč – dochází tedy k navýšení pokut. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců. Pro recidivu je tedy důležitá lhůta 12 měsíců od právní moci.
Pravomocné rozhodnutí o tomto přestupku se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku – tzn. že každý přestupek se bude posuzovat samostatně.
Obecně by se každé jednání posuzovalo samostatně a škody by se nesčítaly.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Za jak dlouho se vymaže přestupek z registru přestupků vedených Rejstříkem trestů?
  • Automatické vymazání přestupku z registru přestupků - za jak dlouho?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.