Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká lhaní u soudu, a to:
1) lhaní svědků
2) lhaní advokáta – obhájce

ad 1) Žalovaná si předvolala jako svědkyně své kamarádky, které při svědecké výpovědi lhaly ve prospěch žalované. Při dalším soudním jednání jsem předložil důkaz, který lež prokazoval a upozornil jsem soud, že se domnívám, že se svědkyně dopustily trestného činu křivé výpovědi. Soud na uvedené obvinění nereagoval. Od té doby již žádné další soudní jednání nebylo, ani nebude, soud nás vyzval k zaslání závěrečných řečí a již přes půl roku čekám na rozsudek. Křivé výpovědi soud, pokud je mi známo, neřešil. Můj dotaz je, jakým způsobem se řeší podezření ze spáchání trestného činu přímo u soudu – zda je povinností soudce ho řešit, nebo zda mám snad podat ještě i trestní oznámení na PČR. Co dělat, pokud je to povinností soudu, ale soud tak neučiní.
ad 2) Při stejném soudním jednání lhal o jiné záležitosti i obhájce žalované. Když jsem pak upozornil soud, že jmenovaný advokát svým lhaním porušil povinnosti dané etickým kodexem České advokátní komory, nepokáral soudce dotyčného advokáta, ale mne, že jsem se prý mohl vyjádřit kulantněji a nepoužít výraz „lež“, kterýžto jmenovaného advokáta velmi urazil. Existují nějaké postihy advokátů, kteří jednají v rozporu se stavovskými předpisy, a je možné se takového postihu domoci? Děkuji za odpovědi, Havel

ODPOVĚĎ:
K bodu 1: Pokud svědek nevyužije svého práva odmítnout vypovědět a jeho výpověď není pravdivá, opravdu se může dopustit trestného činu. Soudce je povinen v rozhodnutí zhodnotit jednotlivé důkazy, mj. také svědecké výpovědi a zhodnotit, proč a z jakého důvodu k nim přihlédl či nepřihlédl. V návaznosti na to lze pak činit další kroky.
Nicméně Vy jste samozřejmě oprávněn obrátit se na kteroukoliv pobočku policie ČR, popř. státní zastupitelství a podat trestní oznámení tak, aby bylo prošetřeno, zda došlo ke spáchání tohoto (či jiného) trestného činu.
K bodu 2: Postih advokáta se řídí stavovskými předpisy, můžete na toto upozornit Českou advokátní komoru (doporučuji písemně, kontakt zde: https://www.cak.cz/pro-verejnost/kontakty/).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Lhaní advokáta protistrany u soudu - kam si stěžovat?